Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Jabatan/Pusat

Dalam usaha untuk memastikan bahawa UCAM sentiasa menjadi Pusat Pengajian dan Penyelidikan yang terunggul dan tersohor di seantero dunia seiring dengan visinya.

Hal Ehwal Akademik

Latihan Industri & Kerjaya

Muat turun keperluan pelajar untuk kegunaan Latihan Industri & Kerjaya

Carta Alir Permohonan Penempatan Latihan Industri

Buku Panduan & Penulisan Laporan UCAM

Senarai Semak

Contoh Resume Bahasa Inggeris

Contoh Resume Bahasa Melayu

Surat Pembatalan / Penolakan

Muat turun borang untuk kegunaan Latihan Industri & Kerjaya

Borang Jawapan Penerimaan

Borang Lapor Diri Pelajar

Borang Jawapan Lawatan

Borang Penilaian Organisasi

Borang Penilaian Pembentangan

Borang Penilaian Buku Log

Borang Penilaian Laporan Akhir

Borang Maklumat Organisasi

0 %

Graduan Bekerja

Graduan mendapat pekerjaan

0 %

Belajar

Graduan melanjutkan pelajaran

0 %

Kebolehpasaran

Menjadi rebutan pelbagai sektor

Shopping Basket
Skip to content