Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Jabatan/Pusat

Dalam usaha untuk memastikan bahawa UCAM sentiasa menjadi Pusat Pengajian dan Penyelidikan yang terunggul dan tersohor di seantero dunia seiring dengan visinya.

Pusat Penyelidikan RAiMC

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Kolej Universiti Agrosains Malaysia

Bermula tahun 2011, Pusat Penyelidikan pada awal penubuhan bertujuan untuk menjalankan kajian yang ditawarkan oleh Bahagian Pengembangan dan Pemindahan Teknologi RISDA.

Shopping Basket
Skip to content