Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Kemasukan

Mempersiapkan pelajar dengan memberikan sumbangan yang bermakna kepada masyarakat sebagai warga negara dan pemimpin yang terlibat dalam dunia yang kompleks

Senarai Program

Fakulti Sains Sosial dan teknologi Maklumat

Jabatan Fakulti

Kursus Pendek

Program Akademik

Diploma Bahasa Inggeris Untuk Komunikasi

Diploma Pembangunan Luar Bandar

Diploma Sains Komputer (Rangkaian)

Diploma E-Perniagaan (DEP)

Aktiviti Palajar

Shopping Basket
Skip to content