Search
Close this search box.

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Search
Close this search box.

Mengenai UCAM

Mempersiapkan pelajar dengan memberikan sumbangan yang bermakna kepada masyarakat sebagai warga negara dan pemimpin yang terlibat dalam dunia yang kompleks

UCAM Lestari

Aktiviti & Inovasi UCAM Lestari

Jawatankuasa Lestari UCAM telah ditubuhkan sebagai sebuah jawatankuasa yang menjalankan aktiviti berkaitan pelaksanaan amalan hijau di Kolej Universiti Agrosains Malaysia.

Penubuhannya memenuhi aspirasi kerajaan Negeri Melaka yang telah bergerak ke arah Negeri Teknologi Hijau. Jawatankuasa Lestari UCAM ditubuhkan untuk menjalankan aktiviti menyeluruh dan seimbang berkaitan alam sekitar dan pembangunan serta membantu pihak UCAM dalam pembentukan dasar. Penubuhannya juga berfungsi untuk meningkatkan kesedaran terhadap kempen amalan hijau yang sangat berguna di kalangan kakitangan dan pelajar.

Shopping Basket
Skip to content