Mengenai UCAM

Mempersiapkan pelajar dengan memberikan sumbangan yang bermakna kepada masyarakat sebagai warga negara dan pemimpin yang terlibat dalam dunia yang kompleks

Mengenai UCAM / Organisasi

Lembaga Pengarah

Ke arah mencapai perkhidmatan dan kepakaran bertaraf dunia

ALP

DATUK MOHD HANAFIAH BIN MAN

Pengerusi

gambar2

AHMAD ZAINAL BIN ABDULLAH

Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah(RISDA)

gambar3

NORAINIS BINTI MOHD NOOR

Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW)

gambar4

DR. MOHD KAMIL BIN YUSOFF

Universiti Putra Malaysia - Education and Training(UPM ET)