Search
Close this search box.

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Search
Close this search box.

Jabatan/Pusat

Dalam usaha untuk memastikan bahawa UCAM sentiasa menjadi Pusat Pengajian dan Penyelidikan yang terunggul dan tersohor di seantero dunia seiring dengan visinya.

Pusat Penyelidikan

Geran RAiMC

Logo Raimc

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Kolej Universiti Agrosains Malaysia

Menjalankan aktiviti Penyelidikan dan Inovasi yang merangkumi pelbagai bidang sama ada secara dalaman atau kerjasama dengan RISDA dan juga agensi-agensi kerajaan dan swasta.

Senarai Penyelidikan

Kajian Pelan Strategik Program Generasi Muda Pekebun Kecil (GeMPeK)

Kajian Keberkesanan Program Tuisyen Rakyat RISDA @KKLW tahun 2016.

Kajian Pembajaan GAP Pekebun Kecil RISDA

Potensi Ekstrak Tumbuhan Tropika Beracun Untuk Dijadikan Racun-Perosak-Bio

Pengukuhan Indikator Persekitaran Di Dalam Sistem Amalan Pertanian Baik (Gap) Bagi Kawasan Ladang Pekebun Kecil

Pekebun Kecil5
Pekebun Kecil6

Kajian Meningkatkan Minat Ahli Kelab RISEC Menceburi Bidang Kesuahawanan Melalui Kaedah Simulasi Perniagaan -Hands on Program Entrepreneurship Simulation (HOPES)

Kajian Medium Fertigasi Menggunakan Tanah Bekas Cendawan Yang Dirawat Menggunakan Mikroorganisa Berfaedah

Kajian kebolehpasaran dan halatuju graduan UCAM tahun 2013 โ€“ 2017

Kajian Tanaman Sacha Inchi

Kajian kebolehlaksaan Projek Bersepadu Pembangunan Kampung (PROSPEK) KKLW

Kajian Pengkulturan makanan hidup, Moina sp

Kesedaran Pematuhan Pensijilan Halal

Kajian Kebolehpasaran Cendawan VV

Tahap Kesedaran IOT di Kalangan Usahawan AET RISDA

Memperkasakan program RisSMart lebih berdaya saing

Kajian Mengenalpasti Faktor Kegagalan bayaran Balik Pinjaman Tabung Pembangunan Sosio Ekonomi Pekebun Kecil (TPSEPK)

Pekebun Kecil7
Shopping Basket
Skip to content