Search
Close this search box.

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Search
Close this search box.

Kemasukan

Mempersiapkan pelajar dengan memberikan sumbangan yang bermakna kepada masyarakat sebagai warga negara dan pemimpin yang terlibat dalam dunia yang kompleks

Senarai Program / Fakulti Agrosains

Sarjana Muda Sains Pertanian (Kepujian)

Sarjana Muda Sains Pertanian (Kepujian)

JPT/BPP(R/621/6/0013)04/27, MQA/FA5033

Tempoh

4 Tahun ( 8 Semester)

Yuran

RM6900 per semester

Program 4 tahun ini direkabentuk bagi melahirkan graduan profesional dalam bidang sains pertanian.

Kurikulum program ini merangkumi semua elemen  seperti , matematik, sahsiah, sains tanaman, botani, tanaman makanan, tanaman industri, biokimia pertanian, genetik dan sel, sains ternakan, sains tanah, pengurusan mikrob tanah, mikrobiologi industri, keusahawanan, genetik dan pembiakbakaan, entomologi, ekonomi dalam pertanian, mekanisasi dalam pertanian.

Pelajar juga diberikan pendedahan semasa menjalankan latihan industri selama 12 minggu di agensi luar yang mempunyai kaitan dengan pertanian di samping amali ladang yang dijalankan setiap semester bermula dari semester ketiga. Ini dapat memberi pendedahan kepada pelajar untuk memenuhi kehendak pasaran dalam bidang yang berkaitan.

Kelayakan Masuk

PELAJAR TEMPATAN

♦  Lulus Diploma berkaitan dengan minimum CGPA 2.0 dari institusi diiktiraf; ATAU

♦  Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.0) dalam dua (2) mata pelajaran DAN kepujian  Matematik di peringkat SPM; ATAU

♦  Lulus STAM sekurang-kurangnya pangkat Jayyid; ATAU

♦  Lulus Matrikulasi/Foundation/Asasi (IPTA/IPTS – yang dibenarkan menawarkan Foundation) dengan mendapat minimum CGPA 2.0; ATAU

♦  Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

PELAJAR ANTARABANGSA

♦  TOEFL skor 550 atau IELTS skor 5.0 atau setaraf.

♦  Sekiranya tidak memenuhi kriteria, perlu lulus Kemahiran Bahasa Inggeris yang ditawarkan oleh PPT.

 

Sruktur Program

Sarjana Muda Sains Pertanian (Kepujian)

Prospek Kerjaya

Graduan bagi program ini mempunyai skop kerjaya sebagai :

Shopping Basket
Skip to content