Search
Close this search box.

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Search
Close this search box.

Jabatan/Pusat

Dalam usaha untuk memastikan bahawa UCAM sentiasa menjadi Pusat Pengajian dan Penyelidikan yang terunggul dan tersohor di seantero dunia seiring dengan visinya.

Hal Ehwal Akademik

Pengkalan Data Kepakaran

Komitmen yang tinggi dalam persekitaran yang dinamis adalah kunci utama kepada kecemerlangan warga UCAM dalam melaksanakan misi dan visi universiti.

Sehingga Februari 2013, UCAM mempunyai 6,555 warga kerja yang berdedikasi dan berdaya saing dalam bidang masing-masing. Daripada jumlah itu, seramai 1,750 warga kerja UCAM terdiri daripada Staf Akademik termasuk Tenaga Adjung, Kursi, Pasca Doktoral, Sarjana Tamu, Pengajar Khas dan Felo Perunding.

Manakala 888 warga kerja UCAMadalah Staf Bukan Akademik iaitu Kumpulan Pengurusan dan Profesional, serta 3,498 warga kerja adalah terdiri daripada Kumpulan Sokongan.

BIL NAMA PENSYARAH KELAYAKAN AKADEMIK KEPAKARAN/PEGKHUSUSAN
PERAKAUNAN & KEWANGAN
1 Maliah bte Alwi Master Perakaunan (UiTM) Perakaunan Perakauan dan Etika Perniagaan
2 Suhaimi bin Sulaiman Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (UUM) Perakaunan
3 Mohd. Jamiludin bin Sarip Ijazahย Sarjana Keusahawanan & Inovasi (UKM) Perakaunan
4 Nor Hannan bte Mohd Zin Masters in Accountancy (UiTM) Perakaunan dan Percukaian
PENGURUSAN & KOMERSIL
5 Haryani bte A. Halim Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (UUM) Pengurusan dan Pentadbiran
6 Aniz Azura bte Jamaluddin Masters in Business Administration (UiTM) Pengurusan Pentadbiran dan Pengurusan Operasi
7 Nitawati bin Misrun Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Antarabangsa (Kepujian) Pengurusan dan Pentadbiran
8 Nurul Hanis bte Rosly Sarjana Undang-Undang (UKM) Undang-Undang
KEUSAHAWANAN & INOVASI
9 Rohaini bte K. Mohd Ijazah Sarjana Pengurusan Inovasi dan Teknologi (UTEM) Pemasaran dan Keusahawanan
EKONOMI & PEMBANGUNAN INDUSTRI
10 Muzalifah bte Siran Ijazah Sarjana Pengurusan Inovasi dan Teknologi (UTEM) Ekonomi
BIL NAMA PENSYARAH KELAYAKAN AKADEMIK KEPAKARAN/PEGKHUSUSAN
BAHASA MODEN & KOMUNIKASI
1 Aida Nasrin bte Nasarudin Ijazah Sarjana Komunikasi (Kewartawanan Sains dan Alam Sekitar) (UM) Komunikasi
2 Adlyn Shahirah bte Zulkafli Ijazah Sarjana Pengajian Bahasa Inggeris TESL
MATEMATIK & STATISTIK
3 Noor Elidawati bte Bahari Ijazah Sarjana Muda Sains (Matematik) (UKM) Matematik
4 Halimatun Saadiah bte Md. Salehan Ijazah Sarjana Sains (Matematik) (UKM) Matematik
KENEGARAAN & KETAMADUNAN
5 Rozaida bte Mohamad Ijazah Sarjana Muda Sastera (UKM) Sastera
PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI
6 Abd. Halid bin Hj. Ramli Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (UKM) Pengajian Islam
7 Siti Nadiah bte Babge Master Pengajian Islam (UKM) Usuluddin dan Falsafah
8 Khairulneza bte Juaher Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam) (UKM) Pendidikan Islam
TEKNOLOGI MAKLUMAT
9 Mazliana bte Mohamad Master Sains Komputer (UTEM)

Networking, Management Information System

10 Nurafzan bte Muslim Ijazah Sarjana Sains Komputer (UPM)

Information System, Information Technology

BIL NAMA PENSYARAH KELAYAKAN AKADEMIK KEPAKARAN/PEGKHUSUSAN
LANDSKAP & ALAM SEKITAR
1 LAr Adi Zakwan bin Che Ali Master in Urban Development and Management (Hons) (UiTM) Pengurusan Bandar dan Senibina Landskap
2 Mohd. Amin bin Hadarih Bachelor in Landscape Architecture (Hons) (UiTM) Rekabentuk  Landskap/ Seni Lukis
3 Mohd Akmal bin Abd Kadir Bachelor in Landscape Architecture (Hons) (UiTM) Arborikultur
4 Siti Hawa bte Baharum Bachelor in Landscape Architecture (Hons) (UiTM) Agro Pelancongan dan Pengurusan Landskap
5 Rofishah bte Jusoh Bachelor in Landscape Architecture (Hons) (UiTM) Pengurusan Alam Sekitar
6 Noraidah bte Nordin Masters of Environmental Management and Sustainability (University of South Australia, Adelaide) Pengurusan Landskap
AGROTEKNOLOGI
7 Mohd. Nasrullah bin Mahat Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Biologi dan Pertanian (UPM) Kejenteraan Ladang dan Pengembangan Pertanian
8 Wan Malim bin Wan Mohamed Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Biologi dan Pertanian) (UPM) Kejuruteraan Pertanian dan Occupational Safety
9 Noor Hidayati bte Sukarman Bachelor Science (Technology and Planting Management) (UiTM) Pengurusan Ladang Sawit/ Getah dan Tanaman Makanan
10 Siti Rabiโ€™ah bte Hassan Bachelor Science (Plant Technology) (UMS) Sains Tanaman, Sains dan Pengurusan Tanah
11 Siti Aishah bte Abdullah Ijazah Sarjana Muda Sains Fizik (UiTM) Fizik
12 Hidayahtul Syamilah bte Ismauddin Bacelor Sains Pertanian (UPM) Sains Pertanian (Tanaman & Ternakan)
13 Siti Norsyuhadah bte Hassan Master of Science (Science Tech & Sustainability) (UM) Sains dan Fisiologi Tumbuhan
14 Muhammad Farid bin Abdul Hakim Lim Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) (UPM) Produksi Ruminan, Poltri dan Pengurusan Hasil Ternakan
15 Nor Syuhaida bte Isa Masters of Science Genetics and Breeding (UPM) Sains Genetik dan Pembiakbakaan
PENGURUSAN LADANG
16 Rahimah bte Mohd. Yunos Bachelor Science (Technology and Planting Management) (UiTM) Pengurusan Ladang
17 Salma Shazwana bte Abdullah Bachelor Science (Technology and Planting Management) (UiTM) Pengurusan Serangga Perosak
18 Maria bte Sabtu Master Kimia (UKM) Kimia
19 Shahira โ€˜Ain bte Noor Azmi Master Geomatic Survey (UiTM) Sains Ukur
20 Mizan Fatihah bte Mohamad Master in Plantation Industry Management (UiTM) Sains dan Pengurusan Tanah
21 Nurul Ain bte Sulaiman Master in Plantation Industry Management (UiTM) Pengurusan Ladang Sawit/ Getah
22 Dr Wan Madihah bte Wan Abd Halim PhD Zoologi (UKM) Entomologi, Biologi dan Genetik
23 Dr Mohd Syafik bin Mohamad Hamdan PhD in Biotechnology (UPM) Bioteknologi dan Genetik Tumbuhan
Shopping Basket
Skip to content