Search
Close this search box.

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Search
Close this search box.

Kemasukan

Mempersiapkan pelajar dengan memberikan sumbangan yang bermakna kepada masyarakat sebagai warga negara dan pemimpin yang terlibat dalam dunia yang kompleks

Senarai Program / Fakulti Pengurusan Perniagaan

Asasi Pengurusan Perniagaan

Asasi Pengurusan Perniagaan

JPT/BPP(N/340/3/0773)07/24, MQA/FA11945

Tempoh

1 Tahun (3 Semester)

Yuran

RM2700  per semester

Program ini mempersiapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pengurusan perniagaan merangkumi aspek pengurusan organisasi, pengurusan sumber manusia, pemasaran dan keusahawanan.

Ia merupakan program pra-universiti yang memberi laluan pendidikan pantas bagi pelajar-pelajar lepasan SPM yang cemerlang sebelum berpeluang untuk memilih program Ijazah Sarjana Muda pilihan mereka daripada pelbagai program dalam bidang yang berkaitan seperti pengurusan perniagaan dan perakaunan. Kaedah penyampaian adalah mengikut amalan baik seperti yang dicadangkan iaitu kuliah, tutorial, kajian kes dan kerja berkumpulan.

Kelayakan Masuk

  1. Memenuhi keperluan minima Standard Program/ kelayakan masuk disyorkan MQA yang berkuatkuasa bagi pengambilan pelajar dalam tempoh tersebut; atau
  2. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan.

Sebarang perubahan pada Standard Program akan terpakai pada pelajar kohort baharu sahaja.

Pelaksanaan syarat kelayakan masuk berdasarkan Standard Program ini adalah terpakai berdasarkan ketetapan yang telah dinyatakn dalam pekeliling Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) semasa menguatkuasakan pemakaian sesuatu Standard Program.

Sruktur Program

Asasi Pengurusan Perniagaan

Prospek Kerjaya

Graduan bagi program ini mempunyai skop kerjaya sebagai :

Shopping Basket
Skip to content