Search
Close this search box.

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Search
Close this search box.

Jabatan/Pusat

Dalam usaha untuk memastikan bahawa UCAM sentiasa menjadi Pusat Pengajian dan Penyelidikan yang terunggul dan tersohor di seantero dunia seiring dengan visinya.

Pusat Penyelidikan

Tajuk Kajian

Logo Raimc

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Kolej Universiti Agrosains Malaysia

Menjalankan aktiviti Penyelidikan dan Inovasi yang merangkumi pelbagai bidang sama ada secara dalaman atau kerjasama dengan RISDA dan juga agensi-agensi kerajaan dan swasta.

Kajian-Kajian Yang Dijalankan

Kajian Pengkulturan makanan hidup, Moina sp.

Penyelidikan bersama Institut Penyelidikan Perikanan (FRI) Jelebu.

Kajian Keberkesanan Program Tuisyen Rakyat RISDA @KKLW tahun 2016.

Kajian kebolehlaksaan Projek Bersepadu Pembangunan Kampung (PROSPEK) KKLW

Kajian dijalankan bagi pihak KKLW.

Kajian kebolehpasaran dan halatuju graduan UCAM tahun 2013 โ€“ 2017

Kajian dijalankan dibawah dana Kursi Pandak Mat Aris

Kajian Medium Fertigasi Menggunakan Tanah Bekas Cendawan Yang Dirawat Menggunakan Mikroorganisa Berfaedah

Kajian dijalankan dibawah dana Kursi Pandak Mat Aris

Pekebun Kecil1
Pekebun Kecil2

Kajian Meningkatkan Minat Ahli Kelab Risec Menceburi Bidang Kesuahawanan Melalui Kaedah Simulasi Perniagaan -Hands On Program Entrepreneurship Simulation (Hopes)

Kajian dijalankan dibawah dana Kursi Pandak Mat Aris

Pengukuhan Indikator Persekitaran Di Dalam Sistem Amalan Pertanian Baik (Gap) Bagi Kawasan Ladang Pekebun Kecil

Kajian dijalankan dibawah dana Kursi Pandak Mat Aris

Potensi Ekstrak Tumbuhan Tropika Beracun Untuk Dijadikan Racun-Perosak-Bio

Kajian dijalankan dibawah dana Kursi Pandak Mat Aris

Kajian Pembajaan GAP Pekebun Kecil RISDA

Kajian Pelan Strategik Program Generasi Muda Pekebun Kecil (GeMPeK)

Kajian Penstrukturan Semula Koperasi Pekebun Kecil

Kajian Potensi Aktiviti Berbasikal bagi Menjana Pendapatan Sampingan Pekebun Kecil Risda di Kampung Bukit Senggeh, Selandar, Melaka

Impak Program Aktiviti Ekonomi Tambahan (AET) RISDA terhadap Pekebun Kecil

Kajian Hasil Cendawan Volvariella Volvacea di Plot Tanaman Berbeza Menggunakan Medium Tandan Buah Kosong di Ladang Getah (Getah Tua) dan Kawasan Terbuka (Getah Muda)

Penyelidikan Tanaman Sacha Inchi

Pekebun Kecil3
Shopping Basket
Skip to content