Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Kemasukan

Mempersiapkan pelajar dengan memberikan sumbangan yang bermakna kepada masyarakat sebagai warga negara dan pemimpin yang terlibat dalam dunia yang kompleks

Senarai Program / Fakulti Sains Sosial dan Teknologi Maklumat

Diploma Bahasa Inggeris Untuk Komunikasi

Diploma Bahasa Inggeris Untuk Komunikasi

JPT/BPP(R/244/4/0015)02/25, MQA/FA4874

Tempoh

3 Tahun (6 Semester)

Yuran

RM3000ย  per semester

Program ini direkabentuk bagi melahirkan graduan yang cemerlang di dalam bidang percakapan dan penulisan Bahasa Inggeris untuk komunikasi yang berkesan.

Kurikulum program merangkumi subjek-subjek asas Bahasa Inggeris seperti Business English,Consolidating Language Skills, Language Art, Reading Skills, English Drama, Effective Articulation, Basic Writing Skills, Computer Assisted Language Learning, serta subjek-subjek komunikasi seperti Fundamental of Communication, Introduction to Communication Theories, Presentation Skills, Introduction to Public Relations, Negotiation Skills, Oral Communication, Business Communication, Principles of Management, Professional Correspondence, Professional Image Building, Psychology of Communication, Co Curriculum serta diperkukuh dengan beberapa subjek sokongan seperti Asas Keusahawanan, Asas Komputer, Asas Pertanian, E-Commerce, Bahasa Mandarin atau Perancis .

Pelajar juga akan didedahkan kepada latihan industri di agensi-agensi berkaitan selama 4 bulan. Graduan juga boleh melanjutkan pengajian mereka ke peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja semasa.

Kelayakan Masuk

 1. Lulus SPM/ SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 3 mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan satu subjek lain; atau
 2. Lulus UEC dengan mendapat sekurang-kurangnya gred B dalam 3 mata pelajaran; atau
 3. Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam 3 mata pelajaran; atau
 4. Lulus SKM tahap 3 dalam bidang berkaitan dan
  1. lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurang kepujian dalam 1 mata pelajaran; dan
  2. melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); atau
 5. Lulus Sijil Kolej Komuniti yang setara dengan tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan; dan
  1. lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 1 mata pelajaran; dan
  2. melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); atau
 6. Lulus Sijil (Tahap 3 MQF) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
 7. Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya fred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran; atau
 8. Lulus STAM (pangkat maqbul); atau
 9. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara.

Sruktur Program

Diploma Bahasa Inggeris Untuk Komunikasi

Prospek Kerjaya

Graduan bagi program ini mempunyai skop kerjaya sebagai :

Shopping Basket
Skip to content