Previous
Next

Kursus Yang Ditawarkan

Adakah Anda Sudah Bersedia?

Mempersiapkan pelajar dengan memberikan sumbangan yang bermakna kepada masyarakat sebagai warga negara dan pemimpin yang terlibat dalam dunia yang kompleks

TVET-membangunkan modal insan dengan memberi latihan yang berkualiti dan berkesan

Leadership & Team Building

TVET-membangunkan modal insan dengan memberi latihan yang berkualiti dan berkesan2

Bidang Landskap dan Horticultur

TVET-membangunkan modal insan dengan memberi latihan yang berkualiti dan berkesan5

Bidang Pertanian dan Perladangan

TVET-membangunkan modal insan dengan memberi latihan yang berkualiti dan berkesan6

Kursus Perniagaan & Usahawan

TVET-membangunkan modal insan dengan memberi latihan yang berkualiti dan berkesan4

Kursus ICT

TVET-membangunkan modal insan dengan memberi latihan yang berkualiti dan berkesan3

Halal

0 %

Graduan Bekerja

Graduan mendapat pekerjaan

0 %

Belajar

Graduan melanjutkan pelajaran

0 %

Kebolehpasaran

Menjadi rebutan pelbagai sektor