Search
Close this search box.

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Search
Close this search box.

Jabatan/Pusat

Dalam usaha untuk memastikan bahawa UCAM sentiasa menjadi Pusat Pengajian dan Penyelidikan yang terunggul dan tersohor di seantero dunia seiring dengan visinya.

Hal Ehwal Akademik

Latihan Industri & Kerjaya

Muat turun keperluan pelajar untuk kegunaan Latihan Industri & Kerjaya

Carta Alir Permohonan Penempatan Latihan Industri

Buku Panduan & Penulisan Laporan UCAM

Senarai Semak

Contoh Resume Bahasa Inggeris

Contoh Resume Bahasa Melayu

Surat Pembatalan / Penolakan

Muat turun borang untuk kegunaan Latihan Industri & Kerjaya

Borang Jawapan Penerimaan

Borang Lapor Diri Pelajar

Borang Jawapan Lawatan

Borang Penilaian Organisasi

Borang Penilaian Pembentangan

Borang Penilaian Buku Log

Borang Penilaian Laporan Akhir

Borang Maklumat Organisasi

Shopping Basket
Skip to content