Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Jabatan/Pusat

Dalam usaha untuk memastikan bahawa UCAM sentiasa menjadi Pusat Pengajian dan Penyelidikan yang terunggul dan tersohor di seantero dunia seiring dengan visinya.

Hal Ehwal Akademik

MQA UCAM

BIL NAMA KELAYAKAN BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A0830)
52 345 (Management and Administration) 15/07/2003 – 14/07/2008
2 Sijil Sains Komputer
(A3790)
50 481 (Computer Science) 23/10/2007 – 22/10/2012
3 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A8956)
60 345 (Management and Administration) Mulai 15/07/2008
4 Sijil Sains Pertanian
(A10863)
61 621 (Crop and livestock production) Mulai 17/11/2011
5 Sijil Sains Komputer
(A9702)
60 481 (Computer Science) Mulai 23/10/2012
6 Diploma Pengurusan Perniagaan secara kerjasama dengan UPM
(A0578)
93 345 (Management and Administration) 29/07/2003 – 28/07/2008
7 Diploma Sains Komputer secara kerjasama dengan UPM
(A0577)
95 481 (Computer Science) 29/07/2003 – 28/07/2008
8 Diploma Pertanian – secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia
(A4006)
94 621 (Crop and livestock production) 22/05/2007 – 21/05/2012
9 Diploma Keusahawanan
(A5691)
95 345 (Management and Administration) Mulai 04/02/2008
10 Diploma Perakaunan
(A5690)
93 344 (Accounting and Taxation) Mulai 04/02/2008
11 Diploma Sains Komputer secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia
(A8272)
92 481 (Computer Science) Mulai 10/06/2008
12 Diploma Pengurusan Perniagaan secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia
(A8273)
97 345 (Management and Administration) Mulai 29/07/2008
13 Diploma Pengurusan Ladang secara kerjasama dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A8772)
98 621 (Crop and livestock production) Mulai 30/03/2011
14 Diploma Pengurusan Landskap
(A8773)
94 581 (Architecture and town planning) Mulai 19/01/2012
15 Diploma Pertanian secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia (UPM)
(A9701)
103 621 (Crop and livestock production) Mulai 22/05/2012
16 Diploma Perniagaantani
(MQA/FA0896)
100 340 (Business and Administration) Mulai 26/03/2014
17 Diploma E-Perniagaan
(MQA/FA2798)
97 340 (Business and Administration) Mulai 24/03/2015
18 Diploma Sains Pertanian
(MQA/FA2779)
91-92 621 (Crop and livestock production) Mulai 25/05/2015
19 Diploma Pengurusan Ladang
(MQA/FA2795)
90-94 345 (Management and Administration) Mulai 04/06/2015
20 Diploma Pengeluaran Ternakan
(MQA/FA3548)
94 621 (Crop and livestock production) Mulai 20/07/2016
21 Diploma Sains Komputer (Rangkaian)
(MQA/FA4666)
96 481 (Computer Science) Mulai 13/07/2017
22 Diploma Bahasa Inggeris untuk Komunikasi
(MQA/FA4874)
90 224 (Other Languages) Mulai 24/11/2017
23 Diploma Pembangunan Luar Bandar
(MQA/FA8061)
90 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 31/10/2018
24 Diploma Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA9285)
91 340 (Business and Administration) Mulai 22/11/2019
25 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Landskap (Kepujian)
(MQA/FA5032)
124 581 (Architecture and town planning) Mulai 08/11/2017
26 Sarjana Muda Teknologi Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Keusahawanan Komputer secara kerjasama dengan Universiti Kuala Lumpur
(MQA/FA4041)
120 482 (Computer Use) 08/12/2017 – 31/10/2019
27 Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian (Kepujian)
(MQA/FA5033)
120 621 (Crop and livestock production) Mulai 30/10/2018
28 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
(MQA/FA5034)
138 344 (Accounting and Taxation) Mulai 02/08/2019
29 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Pertanian) (Kepujian)
(MQA/FA8761)
124 340 (Business and Administration) Mulai 31/01/2020
30 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA9335)
44 345 (Management and Administration) Mulai 26/09/2018
31 Pra Diploma Sains Komputer
(A0373)
50 010 (Basic / broad, general programmes) 16/04/2002 – 15/04/2007
 1. Bachelor of Landscape Management (Hons)
  JPT/BPP(R/581/6/0064)03/27, MQA/FA5032ย 
 2. Bachelor of Agriculture Science (Hons)
  JPT/BPP(N/621/6/0013)04/27, MQA/FA5033
 3. Diploma Pengurusan Landskap
  JPT/BPP(R/581/4/0041)01/24, MQA/A8773ย 
 4. Diploma Sains Pertanian (DSP)
  JPT/BPP(R/621/4/0005)05/23, MQA/FA2779
 5. Diploma Pengurusan Ladang (DPM)
  JPT/BPP(R/345/4/0380)07/23, MQA/FA2795ย 
 6. Diploma Pengeluaran Ternakan
  JPT/BPP(R/621/4/0009)05/24, MQA/FA3548
 7. Foundation In Science
  JPT/BPP(N/010/3/0505)09/23, MQA/FA9778
 1. Master of Business Administration
  JPT/BPP(N/345/7/1068)12/22, MQA/FA9335
 2. Bachelor of Accountancy (Hons)
  JPT/BPP(N/344/6/0427)12/20, MQA/FA5034
 3. Bachelor of Business Administration (Agriculture Management) (Honours)
  JPT/BPP(N/340/6/0721)03/22, MQA/FA8761
 4. Diploma Perakaunan
  JPT/BPP(R2/344/4/0293)01/25, MQA/A5690
 5. Diploma Keusahawanan
  JPT/BPP(R2/345/4/0606)01/25, MQA/A5691
 6. Diploma Perniagaantani
  JPT/BPP(R/340/4/0081)10/21, MQA/FA0896
 7. Diploma Kewangan Islam
  JPT/BPP(N/343/4/0220)03/22, MQA/PA8542
 8. Diploma Pengurusan Perniagaan (DBM)
  JPT/BPP(N/345/4/1075)12/22, MQA/FA9285
 1. Master of Business Administration
  JPT/BPP(N/345/7/1068)12/22, MQA/FA9335
 2. Bachelor of Accountancy (Hons)
  JPT/BPP(N/344/6/0427)12/20, MQA/FA5034
 3. Bachelor of Business Administration (Agriculture Management) (Honours)
  JPT/BPP(N/340/6/0721)03/22, MQA/FA8761
 4. Diploma Perakaunan
  JPT/BPP(R2/344/4/0293)01/25, MQA/A5690
 5. Diploma Keusahawanan
  JPT/BPP(R2/345/4/0606)01/25, MQA/A5691
 6. Diploma Perniagaantani
  JPT/BPP(R/340/4/0081)10/21, MQA/FA0896
 7. Diploma Kewangan Islam
  JPT/BPP(N/343/4/0220)03/22, MQA/PA8542
 8. Diploma Pengurusan Perniagaan (DBM)
  JPT/BPP(N/345/4/1075)12/22, MQA/FA9285
 9. Foundation In Business Management
  JPT/BPP(N/340/3/0773)07/24, MQA/PA11945
 1. Diploma E-Perniagaan (DEP)
  JPT/BPP(R/340/4/0263)07/23, MQA/FA2798
 2. Diploma Sains Komputer (Rangkaian)
  JPT/BPP(R/481/4/0109)07/24, MQA/FA4666
 1. Diploma in English for Communication
  JPT/BPP(R/244/4/0015)02/25, MQA/FA4874
 2. Diploma Pembangunan Luar Bandar
  JPT/BPP(N/581/4/0084)04/21, MQA/FA8061
 1. No rujukan surat kelulusan penubuhan UCAM
  JPT/BPP(U)1000-801/140(6)
 2. No rujukan surat perakuan pendaftaran UCAM
  JPT/BPP(D)1000-701/583(2)
 3. No Perakuan Pendaftaran UCAM
  DKU029(M)
Shopping Basket
Skip to content