Search
Close this search box.

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Search
Close this search box.

Jabatan/Pusat

Dalam usaha untuk memastikan bahawa UCAM sentiasa menjadi Pusat Pengajian dan Penyelidikan yang terunggul dan tersohor di seantero dunia seiring dengan visinya.

Hal Ehwal Akademik

MQA UCAM

BILNAMA KELAYAKANBIL KREDITBIDANG NEC (National Education Code)TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1Asasi Sains
(MQA/FA9778)
50011 (Basic programmes and qualifications)Mulai 28/08/2019
2Asasi Pengurusan Perniagaan500410 (Business and administration not futher defined)Mulai 28/05/2021
3Diploma Keusahawanan
(A5691)
960414 (Management and Administration)Mulai 04/02/2008
4Diploma Perakaunan
(A5690)
920411 (Accounting and Taxation)Mulai 04/02/2008
5Diploma Perniagaantani
(MQA/FA0896)
1010811 (Crop and livestock production)Mulai 26/03/2014
6Diploma E-Perniagaan
(MQA/FA2798)
970414 (Management and Administration)Mulai 24/03/2015
7Diploma Sains Pertanian
(MQA/FA2779)
920811 (Crop and livestock production)Mulai 25/05/2015
8Diploma Pengurusan Ladang
(MQA/FA2795)
940811 (Crop and livestock production)Mulai 04/06/2015
9Diploma Pengeluaran Ternakan
(MQA/FA3548)
940811 (Crop and livestock production)Mulai 20/07/2016
10Diploma Sains Komputer (Rangkaian)
(MQA/FA4666)
960613 (Computer Science)Mulai 13/07/2017
11Diploma Bahasa Inggeris untuk Komunikasi
(MQA/FA4874)
900231 (Languages Acquisition)Mulai 24/11/2017
12Diploma Pembangunan Luar Bandar
(MQA/FA8061)
900310 (Sosial and Behavioural Science not futher defined)Mulai 31/10/2018
13Diploma Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA9285)
910414 (Management and Administration)Mulai 22/11/2019
14Diploma Pengurusan Landskap
(MQA/A8773)
940812 (Horticulture)Mulai 19/01/2012
15Diploma Kewangan Islam
(MQA/FA8542)
910413 (Islamic Banking and Finance)Mulai 05/08/2019
16Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Landskap (Kepujian)
(MQA/FA5032)
1260812 (Horticulture)Mulai 08/11/2017
17Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian (Kepujian)
(MQA/FA5033)
1220811 (Crop and livestock production)Mulai 30/10/2018
18Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
(MQA/FA5034)
1270411 (Accounting, Auditing and Taxation)Mulai 02/08/2019
19Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Pertanian) (Kepujian)
(MQA/FA8761)
1260414 (Management and Administration)Mulai 31/01/2020
20Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA9335)
440414 (Management and Administration)Mulai 26/09/2018
     
 1. Bachelor of Landscape Management (Hons)
  JPT/BPP(R/581/6/0064)03/27, MQA/FA5032 
 2. Bachelor of Agriculture Science (Hons)
  JPT/BPP(N/621/6/0013)04/27, MQA/FA5033
 3. Diploma Pengurusan Landskap
  JPT/BPP(R/581/4/0041)01/24, MQA/A8773 
 4. Diploma Sains Pertanian (DSP)
  JPT/BPP(R/621/4/0005)05/23, MQA/FA2779
 5. Diploma Pengurusan Ladang (DPM)
  JPT/BPP(R/345/4/0380)07/23, MQA/FA2795 
 6. Diploma Pengeluaran Ternakan
  JPT/BPP(R/621/4/0009)05/24, MQA/FA3548
 7. Foundation In Science
  JPT/BPP(N/010/3/0505)09/23, MQA/FA9778
 1. Master of Business Administration
  JPT/BPP(N/345/7/1068)12/22, MQA/FA9335
 2. Bachelor of Accountancy (Hons)
  JPT/BPP(N/344/6/0427)12/20, MQA/FA5034
 3. Bachelor of Business Administration (Agriculture Management) (Honours)
  JPT/BPP(N/340/6/0721)03/22, MQA/FA8761
 4. Diploma Perakaunan
  JPT/BPP(R2/344/4/0293)01/25, MQA/A5690
 5. Diploma Keusahawanan
  JPT/BPP(R2/345/4/0606)01/25, MQA/A5691
 6. Diploma Perniagaantani
  JPT/BPP(R/340/4/0081)10/21, MQA/FA0896
 7. Diploma Kewangan Islam
  JPT/BPP(N/343/4/0220)03/22, MQA/PA8542
 8. Diploma Pengurusan Perniagaan (DBM)
  JPT/BPP(N/345/4/1075)12/22, MQA/FA9285
 1. Master of Business Administration
  JPT/BPP(N/345/7/1068)12/22, MQA/FA9335
 2. Bachelor of Accountancy (Hons)
  JPT/BPP(N/344/6/0427)12/20, MQA/FA5034
 3. Bachelor of Business Administration (Agriculture Management) (Honours)
  JPT/BPP(N/340/6/0721)03/22, MQA/FA8761
 4. Diploma Perakaunan
  JPT/BPP(R2/344/4/0293)01/25, MQA/A5690
 5. Diploma Keusahawanan
  JPT/BPP(R2/345/4/0606)01/25, MQA/A5691
 6. Diploma Perniagaantani
  JPT/BPP(R/340/4/0081)10/21, MQA/FA0896
 7. Diploma Kewangan Islam
  JPT/BPP(N/343/4/0220)03/22, MQA/PA8542
 8. Diploma Pengurusan Perniagaan (DBM)
  JPT/BPP(N/345/4/1075)12/22, MQA/FA9285
 9. Foundation In Business Management
  JPT/BPP(N/340/3/0773)07/24, MQA/PA11945
 1. Diploma E-Perniagaan (DEP)
  JPT/BPP(R/340/4/0263)07/23, MQA/FA2798
 2. Diploma Sains Komputer (Rangkaian)
  JPT/BPP(R/481/4/0109)07/24, MQA/FA4666
 1. Diploma in English for Communication
  JPT/BPP(R/244/4/0015)02/25, MQA/FA4874
 2. Diploma Pembangunan Luar Bandar
  JPT/BPP(N/581/4/0084)04/21, MQA/FA8061
 1. No rujukan surat kelulusan penubuhan UCAM
  JPT/BPP(U)1000-801/140(6)
 2. No rujukan surat perakuan pendaftaran UCAM
  JPT/BPP(D)1000-701/583(2)
 3. No Perakuan Pendaftaran UCAM
  DKU029(M)
Shopping Basket
Skip to content