Previous slide
Next slide

Kursus Yang Ditawarkan

Adakah Anda Sudah Bersedia?

Mempersiapkan pelajar dengan memberikan sumbangan yang bermakna kepada masyarakat sebagai warga negara dan pemimpin yang terlibat dalam dunia yang kompleks

TVET-membangunkan modal insan dengan memberi latihan yang berkualiti dan berkesan

Leadership & Team Building

TVET-membangunkan modal insan dengan memberi latihan yang berkualiti dan berkesan2

Bidang Landskap dan Horticultur

TVET-membangunkan modal insan dengan memberi latihan yang berkualiti dan berkesan5

Bidang Pertanian dan Perladangan

TVET-membangunkan modal insan dengan memberi latihan yang berkualiti dan berkesan6

Kursus Perniagaan & Usahawan

TVET-membangunkan modal insan dengan memberi latihan yang berkualiti dan berkesan4

Kursus ICT

TVET-membangunkan modal insan dengan memberi latihan yang berkualiti dan berkesan3

Halal

0 %

Graduan Bekerja

Graduan mendapat pekerjaan

0 %

Belajar

Graduan melanjutkan pelajaran

0 %

Kebolehpasaran

Menjadi rebutan pelbagai sektor