Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Kemasukan

Mempersiapkan pelajar dengan memberikan sumbangan yang bermakna kepada masyarakat sebagai warga negara dan pemimpin yang terlibat dalam dunia yang kompleks

Senarai Program / Fakulti Pengurusan Perniagaan

Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)

Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)

JPT/BPP(N/344/6/0427)12/20, MQA/FA5034

Tempoh

4 Tahun (8 Semester)

Yuran

RM4900 per semester

Program melahirkan tenaga terlatih dan mahir dalam bidang perakaunan khususnya melahirkan akauntan bertauliah yang diiktiraf oleh Malaysian Institute of Accountans (MIA) dan badan profesional perakaunan yang lain.

Kurikulum program ini digubal dengan mengambilkira ciri-ciri penting dalam pembentukan graduan yang sesuai dengan kehendak profesion perakaunan dan kehendak pelbagai sektor termasuk sektor perniagaan, perbankan dan perkhidmatan awam.

Kelayakan Masuk

  1. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C+ (NGMP 2.33) dalam 2 mata pelajaran dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik dan lulus Bahasa Inggeris di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM); atau
  2. Lulus Matrikulasi/ Foundation/ Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik dan lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM; atau
  3. Lulus Diploma (Tahap 4, KKM) dalam perakaunan atau bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik dan lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM; atau
  4. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

DAN

Malaysian University English Test (MUET) Band 2

Untuk pelajar luar negara, Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan skor 500 atau International English Language Testing System (IELTS) dengan skor 5.0 atau setaraf. Sekiranya pelajar tidak memenuhi kriteria tersebut, PPT mesti menawarkan Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris untuk memastikan profisiensi pelajar memadai untuk memenuhi keperluan program.

Sruktur Program

Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)

Prospek Kerjaya

Graduan bagi program ini mempunyai skop kerjaya sebagai :

0 %

Graduan Bekerja

Graduan mendapat pekerjaan

0 %

Belajar

Graduan melanjutkan pelajaran

0 %

Kebolehpasaran

Menjadi rebutan pelbagai sektor

Shopping Basket
Skip to content