Search
Close this search box.

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Search
Close this search box.

Kemasukan

Mempersiapkan pelajar dengan memberikan sumbangan yang bermakna kepada masyarakat sebagai warga negara dan pemimpin yang terlibat dalam dunia yang kompleks

Senarai Program / Fakulti Pengurusan Perniagaan

Diploma Kewangan Islam

Diploma Kewangan Islam

JPT/BPP(R/343/4/0220)03/27, MQA/FA8542 ย 

Tempoh

3 Tahun (6 Semester)

Yuran

RM2800 per semester

Program ini dibangunkan dengan matlamat utama untuk menilai secara kritikal dan analitikal semua teori dan prinsip kewangan Islam serta aplikasinya dalam perkembangan terkini dunia kewangan Islam.

Kurikulumnya direkabentuk dengan memberi penekanan kepada perkembangan semasa dalam sistem kewangan Islam dan kefahaman mengenai kepentingan dan hubungan dengan sistem kewangan konvensional, undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan isu sosial, politik dan ekonomi dalam pengurusan kewangan Islam. Ia juga meliputi kajian mengenai kewangan dan perbankan Islam dalam semua aspek termasuk takaful, pengurusan dana dan isu-isu yang berkaitan dengan sistem perakaunan Islam.

Kelayakan Masuk

 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 3 mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu dan 2 mata pelajaran lain serta lulus mata pelajaran Matematik; atau
 2. Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya gred B dalam 3 mata pelajaran dan lulus Matematik; atau
 3. Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam 3 mata pelajaran dan lulus matematik; atau
 4. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3 dalam bidang berkaitan; dan
  1. Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran serta lulus Matematik; atau
 5. Lulus Sijil Kolej komuniti yang setara dengan Tahap 3 KKM dalam bidang berkaitan; dan
  1. Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran serta lulus Matematik; atau
 6. Lulus Sijil (Tahap 3 KKM) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2,.00; atau
 7. Lulus Sijil Tinggi Persekolaham Malaysia (STPM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.0) dalam satu (1) mata pelajaran; atau
 8. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) (Pangkat Maqbul); atau
 9. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia atau Senat Kolej Universiti Agrosains Malaysia.

Sruktur Program

Diploma Kewangan Islam

Prospek Kerjaya

Graduan bagi program ini mempunyai skop kerjaya sebagai :

Shopping Basket
Skip to content