Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Kemasukan

Mempersiapkan pelajar dengan memberikan sumbangan yang bermakna kepada masyarakat sebagai warga negara dan pemimpin yang terlibat dalam dunia yang kompleks

Senarai Program / Fakulti Pengurusan Perniagaan

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Pertanian)(Kepujian)

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Pertanian)(Kepujian)

JPT/BPP(N/340/6/0721)03/22, MQA/FA8761

Tempoh

4 Tahun (8 Semester)

Yuran

RM4900 per semester

Program ini direkabentuk untuk menyediakan pelajar ke arah kerjaya profesional dalam bidang pengurusan, kewangan, pemasaran dan perniagaan berasaskan produk pertanian.

Aspek rantaian pertanian menjadi tunjang dalam program ini di mana graduan akan mendapat kefahaman menyeluruh tentang pengeluaran dan rantaian bekalan daripada pengeluar sehingga kepada pengguna. Kursus-kursus utama yang terdapat dalam program ini termasuklah pengurusan sains tanah, pengeluaran tanaman, ternakan, akuakultur, prinsip pengurusan, pemasaran, kewangan dan sumber manusia. Latihan industri, tesis dan kertas kajian turut memberi nilai tambah kepada graduan dalam program ini.

Kelayakan Masuk

  1. Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.0) dalam dua (2) mata pelajaran; atau
  2. Lulus Diploma dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
  3. Lulus UEC dengan mendapat sekurang-kurangnya gred B dalam lima (5) mata pelajaran; atau
  4. Lulus Matrikulasi/ Foundation/ Asasi dari mana-mana IPTA/IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program Foundation dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
  5. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
  6. Keperluan tambahan;
    1. Untuk pelajar luar negara, mendapat skor 550 dalam Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau skor 5.0 dalam International English Language Testing System (IELTS) atau setaraf. Sekiranya pelajar tidak memenuhi kriteria tersebut, PPT mesti menawarkan Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris untuk memastikan profisiensi pelajar memadai untuk memenuhi keperluan program.

Sruktur Program

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Pertanian)(Kepujian)

Prospek Kerjaya

Graduan bagi program ini mempunyai skop kerjaya sebagai :

Sektor Awam

Sektor Swasta

0 %

Graduan Bekerja

Graduan mendapat pekerjaan

0 %

Belajar

Graduan melanjutkan pelajaran

0 %

Kebolehpasaran

Menjadi rebutan pelbagai sektor

Shopping Basket
Skip to content