Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

KALENDAR AKADEMIK UNTUK PROGRAM ASASI BAGI SEMESTER APRIL 2021 (APRIL – JULAI 2021)

Perkara di atas adalah dirujuk.

2.         Dimaklumkan bahawa kalendar akademik yang dikeluarkan adalah untuk program Asasi bagi
Semester April 2021 (April – Julai 2021).

3.         Lanjutan daripada itu, berdasarkan kepada Kenyataan Media “PENGOPERASIAN INSTITUSI
PENDIDIKAN TINGGI SEMASA TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN” yang telah
dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) pada 12 Januari 2021, membenarkan
untuk aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) diteruskan secara dalam talian (online).

4.         Justeru itu, sesi kuliah / PdP untuk program Asasi bagi Semester April 2021 yang akan
bermula pada 26 April 2021 nanti, akan dilaksanakan secara dalam talian (online). Para pelajar
diminta untuk menghubungi setiap pensyarah kursus / subjek bagi mendapatkan maklumat yang
terperinci berkaitan kaedah pelaksanaan bagi kursus / subjek masing-masing.

5.         Sehubungan itu juga, dilampirkan bersama adalah “GARIS PANDUAN PELAKSANAAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN, PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN, DAN PENGGUNAAN
MEDIUM DALAM TALIAN BAGI SESI PENGAJIAN SEMESTER APRIL 2021 (APRIL – JULAI 2021)”,
untuk panduan dan rujukan para pelajar. Segala kerjasama yang diberikan amat dihargai dan
didahului dengan ucapan jutaan terima kasih.

 

Shopping Basket
Skip to content