Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Aktivi kitar semula menggalakkan warga kampus untuk sayangkan alam sekitar

Memperolehi pendapatan sampingan daripada penjualan bahan kitar semula

Aktivi kitar semula menggalakkan warga kampus untuk sayangkan alam sekitar sekaligus dapat memperolehi pendapatan sampingan daripada penjualan bahan kitar semula.

Shopping Basket
Skip to content