Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Kemasukan

Mempersiapkan pelajar dengan memberikan sumbangan yang bermakna kepada masyarakat sebagai warga negara dan pemimpin yang terlibat dalam dunia yang kompleks

Senarai Program / Fakulti Agrosains

Sarjana Muda Pengurusan Landskap (Kepujian)

Sarjana Muda Pengurusan Landskap (Kepujian)

JPT/BPP(R/581/6/0064)03/27, MQA/FA5032

Tempoh

4 Tahun (8 Semester)

Yuran

RM6700 per semester

Program 4 tahun ini direkabentuk bagi melahirkan graduan profesional dalam bidang hortikultur dan landskap.

Kurikulum program ini memberi penekanan kepada kefahaman asas saintifik, teknikal dan pengurusan dalam bidang hortikultur. Ini akan membolehkan mereka untuk menterjemah ilmu yang dipelajari kepada penggunaan teknologi hortikultur dan landskap untuk faedah manusia sejagat.

Kursus-kursus dalam program ini merangkumi sains tanah, sains asas, tanaman hiasan, pembiakbakaan tanaman, rekabentuk tanaman, kerja pembinaan landskap, ekonomi dan pengurusan serta komunikasi.

Aspek pengurusan sumber, perancangan dan penilaian perniagaan hortikultur dan landskap merupakan komponen integral dalam program ini. Selain daripada latihan dalam kampus, pelajar akan didedahkan dengan situasi sebenar dengan menjalani latihan praktikal di industri berkenaan.

Kelayakan Masuk

  1. Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.0) dalam dua (2) mata pelajaran; atau
  2. Lulus Diploma dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
  3. Lulus UEC dengan mendapat sekurang-kurangnya gred B dalam lima (5) mata pelajaran; atau
  4. Lulus Matrikulasi/ Foundation/ Asasi dari mana-mana IPTA/IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program Foundation dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
  5. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
  6. Keperluan tambahan;
    1. Untuk pelajar luar negara, mendapat skor 550 dalam Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau skor 5.0 dalam International English Language Testing System (IELTS) atau setaraf. Sekiranya pelajar tidak memenuhi kriteria tersebut, PPT mesti menawarkan Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris untuk memastikan profisiensi pelajar memadai untuk memenuhi keperluan program.

Sruktur Program

Sarjana Muda Pengurusan Landskap (Kepujian)

Prospek Kerjaya

Graduan bagi program ini mempunyai skop kerjaya sebagai :

0 %

Graduan Bekerja

Graduan mendapat pekerjaan

0 %

Belajar

Graduan melanjutkan pelajaran

0 %

Kebolehpasaran

Menjadi rebutan pelbagai sektor

Shopping Basket
Skip to content