Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Kemasukan

Mempersiapkan pelajar dengan memberikan sumbangan yang bermakna kepada masyarakat sebagai warga negara dan pemimpin yang terlibat dalam dunia yang kompleks

Senarai Program / Fakulti Agrosains

Diploma Pengurusan Ladang

Diploma Pengurusan Ladang

JPT/BPP(R/345/4/0380)07/23, MQA/FA2795

Tempoh

3 Tahun (6 Semester)

Yuran

RM3400 per semester

Program Diploma Pengurusan Ladang ini dibentuk bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dalam bidang perladangan yang terlatih dan berkemahiran.

Kurikulum program yang dibentuk adalah seimbang antara pengetahuan teori serta amali pratikal di ladang. Para pelajar diberi pendedahan kepada pengetahuan pengurusan ladang yang lengkap dari pelbagai aspek  seperti sains tanah, kawalan perosak tanaman, entomologi, keusahawanan, perakaunan, landskap, tanaman industri seperti sawit dan getah, tanaman sayuran dan sebagainya.

Ia dilengkapi dengan program ko-kurikulum dan kemahiran insaniah bagi membentuk pelajar yang mempunyai sahsiah diri yang tinggi serta menanam sifat kepimpinan.

Kelayakan Masuk

 1. Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu serta lulus Matematik dan Bahasa Inggeris; atau
 2. Lulus UEC dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam tiga (3) mata pelajaran; atau
 3. Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam tiga (3) mata pelajaran; atau
 4. Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan; dan
  1. lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran; dan
  2. melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); atau
 5. Lulus Sijil Kolej Komuniti yang setara dengan Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan; dan
  1. lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran; dan
  2. melalui program pengukuhan (sekiranya perlu); atau
 6. Lulus Sijil (Tahap 3 MQF) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
 7. Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam satu (1) mata pelajaran; atau
 8. Lulus STAM (pangkat Maqbul); atau
 9. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Sruktur Program

Diploma Pengurusan Ladang

Prospek Kerjaya

Graduan bagi program ini mempunyai skop kerjaya sebagai :

Shopping Basket
Skip to content