Mula beroperasi pada tahun 1999.

Menjadi institusi akademik yang unggul bagi melahirkan modal insan yang berilmu, berkualiti dan kompeten.

UCAM adalah sebuah Syarikat Milikan RISDA yang ditubuhkan pada tahun 1993 di bawah Akta Syarikat 1965 dan Akta Institusi Pengajian Tinggi Swasta 1996.

Kampus UCAM adalah di Alor Gajah, Melaka dengan keluasan kawasan 150 ekar.

  1. No rujukan surat kelulusan penubuhan UCAM
    JPT/BPP(U)1000-801/140(6)
  2. No rujukan surat perakuan pendaftaran UCAM
    JPT/BPP(D)1000-701/583(2)
  3. No Perakuan Pendaftaran UCAM
    DKU029(M)

TERAS PERNIAGAAN