UCAMHalal Centre

Seiring dengan penumpuan negara dalam Program Transformasi Ekonomi terutama dalam sektor pertanian melalui inisiatif dalam memberi fokus kepada rakyat berpendapatan tinggi.

PengiktirafanUCAMHALAL CENTRE

UCAM Halal Centre (UHC) merupakan Pusat Latihan Halal bertauliah yang telah mendapat pengiktirafan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada 18 Mei 2017.

0 %

Graduan Bekerja

Graduan mendapat pekerjaan

0 %

Belajar

Graduan melanjutkan pelajaran

0 %

Kebolehpasaran

Menjadi rebutan pelbagai sektor

Shopping Basket
Skip to content