UCAMHalal Centre

Seiring dengan penumpuan negara dalam Program Transformasi Ekonomi terutama dalam sektor pertanian melalui inisiatif dalam memberi fokus kepada rakyat berpendapatan tinggi.

Senarai Kursus

Dengan menggunakan kemudahan Fasiliti Pengajaran dan Pembelajaran yang terdapat di Kolej Universiti Agrosains Malaysia (UCAM)

UHC menawarkan Program-Program Latihan berkaitan Halal berikut untuk dilaksanakan pada Tahun 2020 :

Sijil Program Auditor Halal (SPAH)

Sijil Program Kesedaran Halal (KKH)

Sijil Program Eksekutif Halal (SPEH)

Konsultasi Halal (KH)

Kursus Pengendalian Makanan

Shopping Basket
Skip to content