UCAMHalal Centre

Seiring dengan penumpuan negara dalam Program Transformasi Ekonomi terutama dalam sektor pertanian melalui inisiatif dalam memberi fokus kepada rakyat berpendapatan tinggi.

Pengenalan UCAMHALAL CENTRE

UCAMHalal Centre dibangunkan pada tahun 2014 dengan kerjasama PERSATUAN PROFESION EKSEKUTIF HALAL MALAYSIA (PEHMA) bagi memenuhi kehendak UCAM membangunkan program berkaitan HALAL.

Bimbingan Pensijilan berkaitan makanan ini adalah inisiatif UCAMHalal Centre (UHC) tawarkan untuk membantu para usahawan di seluruh Malaysia yang komited dengan amalan Program Jaminan Keselamatan Makanan (PJKM), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Pensijilan Halal Malaysia (JAKIM).

Diharapkan setelah mendapat pensijilan produk usahawan mudah diterima pengguna seterusnya dapat membantu meningkatkan pendapatan serta daya saing syarikat sehingga ke peringkat global. Bimbingan atau โ€œcoaching one by oneโ€ akan diberikan kepada para usahawan untuk membantu mereka supaya komited memenuhi keperluan pensijilan yang dipohon sehingga mendapat pensijilan.

pelajar-ucam-beretika

Visi UCAMHALAL CENTRE

Menjadikan UCAMHalal Centre sebagai pusat inovasi pertanian dan industri halal serta memberikan khidmat sokongan PROFESIONAL HALAL ke arah mendokong hasrat MALAYSIA sebagai peneraju hub halal dunia

Misi UCAMHALAL CENTRE

Melahirkan para profesional halal yang bakal menerajui industri halal dalam pelbagai bidang melalui program-program latihan dan penyelidikan halal yang komprehensif.

Menjalinkan kolaborasi dengan pihak berautoriti seperti JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri, Kementerian, Agensi, NGO, dan industri sebagai wadah bertukar idea dan fikiran serta jambatan untuk merancakkan pertumbuhan industri dan perkhidmatan halal.

Memperkasakan integriti pensijilan halal melalui khidmat sokongan profesional halal yang ditawarkan.

Membantu merancakkan pertumbuhan usahawan mikro dan PKS ke arah pensijilan halal yang mematuhi standard dan prosedur.

Membuka peluang kerjaya dalam bidang Industri Halal dan Keusahawanan Dalam dan Luar Negara

Matlamat UCAMHALAL CENTRE

Membuka peluang kerjaya kepada graduan luar bandar dalam bidang industri halal.

Menambah pendapatan isi rumah luar Bandar.

Sijil Program Eksekutif Halal yang diiktiraf oleh JAKIM serta industri Malaysia dan juga antarabangsa.

Shopping Basket
Skip to content