Kursus

Seiring dengan penumpuan negara dalam Program Transformasi Ekonomi terutama dalam sektor pertanian melalui inisiatif dalam memberi fokus kepada rakyat berpendapatan tinggi.

Membangunkan modal insan dengan memberi latihan yang berkualiti dan berkesan dalam bidang seperti pengukuhan pasukan, penyampaian perkhidmatan, pengurusan kualiti, produktiviti dan pengurusan kewangan.

Membantu mensejahterakan masyarakat luar bandar dari sudut minda, emosi dan tingkah laku melalui pembangunan latihan serta pembelajaran sepanjang hayat.

Shopping Basket
Skip to content