UCAMHalal Centre

Seiring dengan penumpuan negara dalam Program Transformasi Ekonomi terutama dalam sektor pertanian melalui inisiatif dalam memberi fokus kepada rakyat berpendapatan tinggi.

UCAMHalal Centre dibangunkan pada tahun 2014 dengan kerjasama PERSATUAN PROFESION EKSEKUTIF HALAL MALAYSIA (PEHMA) bagi memenuhi kehendak UCAM membangunkan program berkaitan HALAL.

Bimbingan Pensijilan berkaitan makanan ini adalah inisiatif UCAMHalal Centre (UHC) tawarkan untuk membantu para usahawan.

0 %

Graduan Bekerja

Graduan mendapat pekerjaan

0 %

Belajar

Graduan melanjutkan pelajaran

0 %

Kebolehpasaran

Menjadi rebutan pelbagai sektor

Shopping Basket
Skip to content