Profil Korporat

Seiring dengan penumpuan negara dalam Program Transformasi Ekonomi terutama dalam sektor pertanian melalui inisiatif dalam memberi fokus kepada rakyat berpendapatan tinggi.

Kolej RISDA Sdn. Bhd. adalah merupakan anak syarikat milikan RISDA yang ditubuhkan pada tahun 1993 di bawah Akta Syarikat 1965.

Serta merupakan agensi milik Kementerian Pembangunan Luar Bandar.

Kolej Risda

Kolej RISDA di bawah Akta Institusi Pengajian Tinggi Swasta 1996.

Kolej RISDA  bermula pada tahun 1999 di Kampus Alor Gajah, Melaka menawarkan program akademik (sijil dan diploma) berasaskan program-program pertanian dan lain-lain program yang berkualiti mengikut kehendak pasaran.

Kolej RISDA membuka peluang kepada semua lepasan Sijil Pelajaran Malaysia dengan teras utamanya generasi muda luar bandar tanpa mengira latarbelakang mereka.

Kolej Universiti Agrosains Malaysia

(UCAM) –DKU029(M)

Setelah beroperasi selama 14 tahun , pada 8 Disember 2014, Kolej RISDA melakar kejayaan dan  dinaiktaraf sebagai sebuah Kolej Universiti iaitu dikenali sebagai Kolej Universiti Agrosains Malaysia (UCAM). UCAM menawarkan program Asasi, Diploma, Ijazah Sarjana Muda (Bachelor) dan Ijazah Sarjana (Master).

Teras Perniagaan

AKTIVITI TERAS

AKTIVITI TERAS

Akademik

Latihan

Khidmat Profesional

Sewaan Kemudahan

CSR

Shopping Basket
Skip to content