Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

UCAM Tawar Program Diploma Pembangunan Luar Bandar

Tarikh : 20 Oktober 2019

Penawaran program pengajian baharu, dilihat mampu membangunkan masyarakat luar bandar secara menyeluruh terutama daripada sudut ekonomi.

Penawaran program pengajian baharu, Diploma Pembangunan Luar Bandar oleh Kolej Universtiti Agrosains Malaysia (UCAM) dilihat mampu membangunkan masyarakat luar bandar secara menyeluruh terutama daripada sudut ekonomi.

0 %

Graduan Bekerja

Graduan mendapat pekerjaan

0 %

Belajar

Graduan melanjutkan pelajaran

0 %

Kebolehpasaran

Menjadi rebutan pelbagai sektor

Shopping Basket
Skip to content