Talian Bebas

06-5529227 / 06-5529642

Kemasukan

Mempersiapkan pelajar dengan memberikan sumbangan yang bermakna kepada masyarakat sebagai warga negara dan pemimpin yang terlibat dalam dunia yang kompleks

Senarai Program / Fakulti Agrosains

Sarjana Muda Sains Pertanian (Kepujian)

Sarjana Muda Sains Pertanian (Kepujian)

JPT/BPP(R/621/6/0013)04/27, MQA/PA5033

Tempoh

4 Tahun ( 8 Semester)

Yuran

RM6900 per semester

Program 4 tahun ini direkabentuk bagi melahirkan graduan profesional dalam bidang sains pertanian.

Kurikulum program ini merangkumi semua elemen  seperti , matematik, sahsiah, sains tanaman, botani, tanaman makanan, tanaman industri, biokimia pertanian, genetik dan sel, sains ternakan, sains tanah, pengurusan mikrob tanah, mikrobiologi industri, keusahawanan, genetik dan pembiakbakaan, entomologi, ekonomi dalam pertanian, mekanisasi dalam pertanian.

Pelajar juga diberikan pendedahan semasa menjalankan latihan industri selama 12 minggu di agensi luar yang mempunyai kaitan dengan pertanian di samping amali ladang yang dijalankan setiap semester bermula dari semester ketiga. Ini dapat memberi pendedahan kepada pelajar untuk memenuhi kehendak pasaran dalam bidang yang berkaitan.

Kelayakan Masuk

  1. Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.0) dalam dua (2) mata pelajaran dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM; atau
  2. Lulus STAM (pangkat jayyid); atau
  3. Lulus Diploma dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
  4. Lulus UEC dengan mendapat sekurang-kurangnya gred B dalam lima (5) mata pelajaran; atau
  5. Lulus Matrikulasi/ Faoundation/ Asasi dari mana-mana IPTA/IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program Foundation dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
  6. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
  7. Keperluan tambahan;
    1. Untuk pelajar luar negara, mendapat skor 550 dalam Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau skor 5.0 dalam International English Language Testing System (IELTS) atau setaraf. Sekiranya pelajar tidak memenuhi kriteria tersebut, PPT mesti menawarkan Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris untuk memastikan profisiensi pelajar memadai untuk memenuhi keperluan program.

Sruktur Program

Sarjana Muda Sains Pertanian (Kepujian)

Prospek Kerjaya

Graduan bagi program ini mempunyai skop kerjaya sebagai :

0 %

Graduan Bekerja

Graduan mendapat pekerjaan

0 %

Belajar

Graduan melanjutkan pelajaran

0 %

Kebolehpasaran

Menjadi rebutan pelbagai sektor

Shopping Basket
Skip to content