Gabungan pendedahan pelbagai ilmu bersifat teori dan praktikal

PENGENALAN

Fakulti Sains Sosial (FSS) ditubuhkan pada bulan Jun 2013. Sebelum itu, FSS dikenali sebagai Jabatan Pengajian Umum dan seterusnya Fakulti Pengajian Umum. FSS berfungsi sebagai wadah integrasi pelbagai ilmu bagi melahirkan graduan yang cemerlang secara holistik dari pelbagai disiplin. Gabungan pendedahan pelbagai ilmu bersifat teori dan praktikal merangkumi kerohanian dan keagamaan, moral, pemupukan nilai jatidiri dan jiwa bangsa, isu-isu semasa tempatan dan luar negara, kemahiran berbahasa Inggeris, Bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain, komunikasi serta matematik diharap dapat melahirkan graduan yang lebih kompeten untuk bersaing di pasaran kerja serta cemerlang di dalam pengajian.

“Integrasi pelbagai ilmu bagi melahirkan graduan yang cemerlang”
Jabatan
  • Jabatan Pengajian Islam dan Kontemporari.
  • Jabatan Bahasa Moden dan Komunikasi.
  • Jabatan Matematik dan Statistik.
  • Jabatan Kenegaraan dan Ketamadunan.
Program Akademik
  • Diploma In English For Communication
  • Diploma Pembangunan Luar Bandar

KURSUS/LATIHAN YANG DITAWARKAN

**Harga boleh diberi pengurangan jika penyertaan lebih 50 orang.

English Communication (Customer Service)

Tempoh: 2 hari Sasaran: Staf Kerajaan & Swasta/ Orang Awam Harga: RM300

Enhancement Of Spoken English

Tempoh: 2 hari Sasaran: Staf Kerajaan & Swasta/ Orang Awam Harga: RM300

Presentation Coaching

Tempoh: 2 hari Sasaran: Staf Kerajaan & Swasta/ Orang Awam Harga: RM300

Interview Skills

Tempoh: 1-2 hari Sasaran: Staf Kerajaan & Swasta/ Orang Awam Harga: RM300

Kursus Tahsin al-Qur`an

Tempoh:2 hari Sasaran: Remaja/ Orang Awam Harga: RM150

Kursus Pemantapan Akidah

Tempoh: 2 hari Sasaran: Remaja Harga: RM150

Kursus Aplikasi Matematik SPSS

Tempoh: 1 hari Sasaran: Pensyarah/ Pelajar IPT Harga: RM150

Bengkel Solat Jamak & Qasar

Tempoh: 1 hari Sasaran: Remaja / Orang Dewasa Harga: RM80