Bergerak progresif bersama ICT

Sijil Sains Komputer JPT/BPP (R/481/3/0424)09/18, MQA/A9702

TEMPOH : 1 1/2 Tahun (3 Semester)

PROSPEK KERJAYA

 • Pembantu Makmal Komputer (Lab Assistant)
 • Juruteknik Komputer/Rangkaian (Computer Technician)
 • Pembantu pentadbir pangkalan data (Database Assistant)
 • Webmaster

SINOPSIS PROGRAM

Program direkabentuk bagi melahirkan graduan peringkat Sijil yang separa mahir dalam bidang komputer dan teknologi maklumat.

Kurikulum program ini merangkumi pengenalan teknologi maklumat, pengaturcaraan C++ dan Java, multimedia dan grafik, pangkalan data, subjek usahawan dan perniagaan elektronik. Selain itu, pelajar akan didedahkan dengan asas penyelenggaraan komputer dan rangkaian dalam struktur pengajian. Pelajar boleh melanjutkan pengajian ke mana-mana program Diploma yang ditawarkan.

KELAYAKAN MASUK

 1. Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran dan lulus Matematik; atau
 2. Lulus UEC dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam satu (1) mata pelajaran dan lulus Matematik; atau
 3. Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam satu (1) mata pelajaran dan lulus Matematik; atau
 4. Lulus SKM Tahap 2 dalam bidang berkaitan; dan
  • Lulus SPM termasuk lulus dalam mata pelajaran Matematik; atau
 5. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

STRUKTUR PROGRAM

Muat turun di sini

“Falkulti Sains Komputer berperanan melahirkan graduan yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang teknologi ICT.”

PROSPEK KERJAYA