Bergerak progresif bersama ICT

Diploma Rangkaian Komputer JPT/BPP(N/481/4/0109)07/19, MQA/PA4666

TEMPOH : 3 Tahun (6 Semester)

PROSPEK KERJAYA Graduan bagi program ini mempunyai skop kerjaya di dalam bidang teknologi rangkaian komputer atau lain-lain yang berkaitan, di antaranya:

 • Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
 • Eksekutif Keselamatan IT
 • Penyelia Rangkaian
 • Pentadbir Sistem Rangkaian
 • Penganalisa Data Komunikasi

SINOPSIS PROGRAM

IT telah muncul sebagai teknologi yang berbeza melalui teknik fokus dan pengkomputeran, telekomunikasi dan multimedia.

Program selama tiga tahun ini direkabentuk bagi melahirkan graduan separa professional dalam bidang rangkaian komputer selaras dengan perkembangan teknologi terkini. Program ini memdedahkan pelajar kepada kemahiran pendawaian sistem rangkaian, konfigurasi sistem rangkaian dan pengurusan rangkaian. Pelajar juga didedahkan  mengenai pengurusan rangkaian seperti kerja-kerja mengenalpasti masalah, membaikpulih dan menyelenggara sistem rangkaian. Pelajar juga didedahkan kepada latihan industri di agensi kerajaan atau swasta selama 4 bulan. Graduan juga boleh melanjutkan pengajian mereka pada peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja semasa.

KELAYAKAN MASUK

 • Lulus SPM/SPMV atau setaraf – 3 kepujian – termasuk Matematik dan dua (2) subjek lain ; ATAU

  Lulus UEC dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam tiga (3) mata pelajaran – termasuk Matematik; ATAU

  Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam tiga (3) mata pelajaran – termasuk Matematik; ATAU

  Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan DAN lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam Matematik; ATAU

  Lulus Sijil Kolej Komuniti setara Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan; DAN lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam Matematik; DAN program pengukuhan (jika perlu); ATAU

  Lulus Sijil (Tahap 3 MQF) dengan mendapat CGPA 2.0 dalam bidang berkaitan DAN lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam Matematik; ATAU

  Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.0) dalam satu (1) matapelajaran dan kepujian dalam Matematik peringkat SPM; ATAU

  Lulus STAM pangkat Maqbul dan kepujian dalam Matematik peringkat SPM; ATAU

  Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

  • Calon tidak mendapat kepujian di dalam Matematik di peringkat SPM boleh diterima mauk sekiranya program Sijil mengandungi matapelajaran Matematik yang setara dengan SPM

  Calon yang memperolehi kepujian dalam mana-mana matapelajaran pengkomputeran di peringkat SPM atau setara boleh diberi keutamaan.

STRUKTUR PROGRAM

Muat turun di sini

“Falkulti Sains Komputer berperanan melahirkan graduan yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang teknologi ICT.”

PROSPEK KERJAYA