Membentuk kepakaran dalam pelbagai aspek

Sijil Pengurusan Perniagaan JPT/BPP(R/340/3/0216)02/18, MQA/A8956

TEMPOH : 1 1/2 Tahun (3 Semester)

PROSPEK KERJAYA

  • Kerani Pentadbiran
  • Pembantu Tadbir
  • Usahawan
  • Melanjutkan pengajian di peringkat Diploma dalam bidang-bidang berkaitan

SINOPSIS PROGRAM

Program ini dibangunkan untuk memberi peluang kepada pelajar lepasan SPM yang tidak layak untuk menyambung pengajian ke peringkat diploma. Program ini membolehkan pelajar mendapat pengetahuan dan kemahiran bukan sahaja secara teori bahkan juga secara amali dalam bidang perniagaan, perakaunan dan kewangan. Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dapat membantu menyediakan pelajar ke alam pekerjaan mahupun melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

KELAYAKAN MASUK

  1. Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran; atau
  2. Lulus UEC dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam satu (1) mata pelajaran; atau
  3. Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam satu (1) mata pelajaran; atau
  4. Lulus SKM Tahap 2 dalam bidang berkaitan dan lulus SPM; atau
  5. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

STRUKTUR PROGRAM

Muat turun di sini

“Menjadi sebuah Fakulti yang profesional dan berupaya membentuk kepakaran dalam pelbagai aspek dan gerak kerja di dalam bidang perniagaan.”

PROSPEK KERJAYA