Membentuk kepakaran dalam pelbagai aspek

Diploma Pengurusan Perniagaan

JPT/BPP(N/345/4/1075)12/22,MQA/PA9285

TEMPOH : 3 Tahun

PROSPEK KERJAYA

 • Penolong Pengurus / Pegawai
 • Eksekutif Pengurusan / Pentadbiran
 • Setiausaha Syarikat
 • Penyelia Industri
 • Penyelia Operasi
 • Juru Perunding
 • Eksekutif Kawalan Mutu
 • Usahawan
 • Peluang melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah dalam bidang-bidang berkaitan.

SINOPSIS PROGRAM

Program ini ditawarkan untuk melahirkan graduan separa profesional dalam pengurusan dan pentadbiran organisasi yang berasaskan perniagaan.

Kurikulum program ini meliputi aspek berkaitan pengurusan, pemasaran, kemahiran komunikasi, perundangan dan bidang lain yang berkaitan yang dirangka untuk membantu pelajar untuk membuat keputusan yang  bijak dan tepat dalam memacu hala tuju sesebuah perniagaan.

KELAYAKAN MASUK

 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 3 mata pelajaran termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu; atau
 2. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran; atau
 3. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Maqbul; atau
 4. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan dan lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 1 mata pelajaran; atau
 5. Lulus Sijil (Tahap 3 KKM) atau setara; atau
 6. Lulus O-level dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam 3 mata pelajaran; atau
 7. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh kerajaan Malaysia atau Senat Kolej Universiti Agrosains Malaysia.

STRUKTUR PROGRAM

Muat turun di sini

YURAN PROGRAM

RM2800 per semester

“Menjadi sebuah Fakulti yang profesional dan berupaya membentuk kepakaran dalam pelbagai aspek dan gerak kerja di dalam bidang perniagaan.”