Membentuk kepakaran dalam pelbagai aspek

Bachelor of Accountancy (Hons)

JPT/BPP(N/344/6/0427)12/20, MQA/PA5034

TEMPOH : 4 Tahun (8 Semester)

PROSPEK KERJAYA 

Graduan bagi program ini mempunyai skop kerjaya yang luas dalam pelbagai sektor seperti kewangan, pengurusan dan cukai seperti :

 • Akauntan
 • Juruaudit
 • Akauntan Kos
 • Akauntan Cukai
 • Juru Perunding
 • Penganalisis Kewangan
 • Pegawai Bank
 • Pegawai Cukai Taksiran

SINOPSIS PROGRAM

Program ini bertujuan untuk melahirkan tenaga terlatih dan mahir dalam bidang perakaunan khususnya melahirkan akauntan bertauliah yang diiktiraf oleh Malaysian Institute of Accountans (MIA) dan badan profesional perakaunan yang lain.

Kurikulum program ini digubal dengan mengambilkira ciri-ciri penting dalam pembentukan graduan yang sesuai dengan kehendak profesion perakaunan dan kehendak pelbagai sektor termasuk sektor perniagaan, perbankan dan perkhidmatan awam.

KELAYAKAN MASUK

PELAJAR TEMPATAN

 • Lulus Diploma berkaitan dengan minimum CGPA 2.5 dari institusi diiktiraf  dengan LULUS SPM dengan kepujian Matematik dan Lulus Bahasa InggerisATAU
 • Lulus STPM atau setaraf dengan minimum Gred C+ (NGMP 2.33) dalam dua (2) matapelajaran DAN Lulus SPM dengan kepujian dalam Matematik dan Lulus Bahasa InggerisATAU
 • Lulus Matrikulasi dengan minimum CGPA 2.5 DAN Lulus SPM dengan kepujian dalam Matematik dan Lulus Bahasa Inggeris; ATAU
 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan
 • DAN MUET sekurang-kurangnya Band 2

PELAJAR ANTARABANGSA

 • TOEFL skor 550 atau IELTS skor 5.0 atau setaraf.
 • Sekiranya tidak memenuhi kriteria, perlu lulus Kemahiran Bahasa Inggeris yang ditawarkan oleh PPT

STRUKTUR PROGRAM

Muat turun di sini

YURAN PROGRAM

RM4900 per semester

“Menjadi sebuah Fakulti yang profesional dan berupaya membentuk kepakaran dalam pelbagai aspek dan gerak kerja di dalam bidang perniagaan.”