Modal insan yang akan menerajui sektor pertanian Negara dan global

Sijil Sains Pertanian JPT/BPP(R/621/3/0010)11/20, MQA/A10863

TEMPOH : 1 1/2 Tahun (3 Semester)

PROSPEK KERJAYA

  • Pembantu Penyelia Projek Pertanian
  • Pembantu Teknik Pertanian
  • Konduktor Ladang
  • Usahawan Ladang

SINOPSIS PROGRAM

Program ini direkabentuk untuk menghasilkan modal insan dalam bidang pertanian yang mempunyai asas sains dan pertanian, kemahiran teknikal dalam bidang pertanian serta peka terhadap perkembangan teknologi baharu yang mesra alam sekitar. Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dapat membantu menyediakan pelajar ke alam pekerjaan mahupun melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

KELAYAKAN MASUK

  1. Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran; atau
  2. Lulus UEC dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam satu (1) mata pelajaran; atau
  3. Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam satu (1) mata pelajaran; atau
  4. Lulus SKM Tahap 2 dalam bidang berkaitan dan lulus SPM; atau
  5. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

STRUKTUR PROGRAM

Muat turun di sini

“Falkulti Agrosains berperanan melahirkan sumber tenaga kerja terlatih dalam bidang pertanian, perladangan serta landskap dan hortikultur”

PROSPEK KERJAYA