Modal insan yang akan menerajui sektor pertanian Negara dan global

Diploma Sains Pertanian

JPT/BPP(N/621/4/0005)05/23, MQA/FA2779

TEMPOH : 3 Tahun

PROSPEK KERJAYA

 • Penolong pengawai RISDA / Jabatan Pertanian / FELDA / KADA / MADA
 • Penolong pengawai Perikanan LKIM / Jabtan Perikanan
 • Penolong pengurus Ladang Pertanian / Ternakan
 • Pnolong penasihat Industri Pertanian
 • Penolong penasihat syarikat perladangan
 • Pengusaha Ladang Pertanian / Ternakan
 • Penolong Pengurus syarikat Landskap dan Nuseri
 • Melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjan Muda dalam bidang-bidang berkaitan

SINOPSIS PROGRAM

Diploma Sains Pertanian melahirkan sumber manusia terlatih dalam bidang pertanian bagi memenuhi permintaan dasar Negara

Program ini akan mendedahkan pelajar kepada latihan secara hands-on seperti pengeluaran makanan, ICT, teknologi pengeluaran, tanaman industri, industri pertanian, teknologi lepas tuai, kemampanan pertanian, dan pengurusan. Pelajar juga dikehendaki untuk mengendalikan dan menguruskan projek pertanian dan praktikal yang melibatkan tanaman, penuaian dan pemasaran berperingkat semasa pengajian.

KELAYAKAN MASUK

PELAJAR TEMPATAN

 1. Lulus SPM/SPMV atau setaraf – 3 kepujian – BM, salah satu subjek Sains dan satu matapelajaran lain serta  lulus BI dan Matematik ; ATAU
 2. Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam tiga (3) mata pelajaran; ATAU
 3. Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan DAN lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) matapelajaran; DAN program pengukuhan (jika perlu); ATAU
 4. Lulus Sijil Kolej Komuniti setara Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan; DAN lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) matapelajaran; DAN program pengukuhan (jika perlu); ATAU
 5. Lulus Sijil (Tahap 3 MQF) dengan mendapat CGPA 2.0 dalam bidang berkaitan; ATAU
 6. Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.0) dalam satu (1) matapelajaran; ATAU
 7. Lulus STAM pangkat Maqbul; ATAU
 8. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

PELAJAR ANTARABANGSA

Kelayakan yang diiktiraf setara oleh Kerajaan Malaysia

STRUKTUR PROGRAM

Muat turun di sini

YURAN PROGRAM

RM3400 per semester

“Falkulti Agrosains berperanan melahirkan sumber tenaga kerja terlatih dalam bidang pertanian, perladangan serta landskap dan hortikultur”