Keperluan tenaga kerja dalam bidang perladangan yang terlatih

KPT CODE:
JPT/BPP(N/345/4/0380)07/18
MQA CODE:
MQA/PA2795

TEMPOH :
3 Tahun (6 Semester)

PROSPEK KERJAYA

  • Penolong Pengurus Ladang.
  • Penolong Pegawai Pertanian.
  • Penolong Pengurus Estet.
  • Penolong Pegawai Penyelidik.
  • Penolong Pegawai Pemasaran.
  • Penyelia Projek Pertanian.
  • Usahawan Ladang.

footer-uitmSINOPSIS PROGRAM

Program Diploma Pengurusan Ladang ini dibentuk bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dalam bidang perladangan yang terlatih dan berkemahiran dalam menguruskan hal-hal berkaitan

Kurikulum program yang dibentuk adalah seimbang antara pengetahuan teori serta amali praktikal di ladang. Para pelajar diberi pendedahan kepada pengetahuan pengurusan ladang yang lengkap dari pelbagai aspek seperti sains tanah, kawalan perosak tanaman, entomologi, keusahawanan, perakaunan, landskap, tanaman industri seperti sawit dan getah, tanaman sayuran dan sebagainya. Ia dilengkapi dengan program ko-kurikulum dan kemahiran insaniah bagi membentuk pelajar yang mempunyai sahsiah diri yang tinggi serta menanam sifat kepimpinan.

KELAYAKAN MASUK

  1. Lulus SPM / SPMV dengan mempunyai lima (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu, Matematik atau Matematik Tambahan, satu (1) subjek Sains dan dua (2) subjek lain serta lulus Bahasa Inggeris.

STRUKTUR PROGRAM

Muat turun di sini

“Falkulti Agrosains berperanan melahirkan graduan yang berkemahiran insaniah bagi membentuk pelajar yang mempunyai sahsiah diri yang tinggi serta menanam sifat kepimpinan”

PROSPEK KERJAYA