Modal insan yang akan menerajui sektor pertanian Negara dan global

Bachelor of Agriculture Science (Hons)

JPT/BPP(N/621/6/0013)04/20, MQA/PA5033

TEMPOH : 4 Tahun (8 Semester)

PROSPEK KERJAYA

 • Pegawai Pertanian
 • Pegawai Ladang
 • Usahawan Tani
 • Pensyarah
 • Pegawai Pendidikan
 • Pegawai Penyelidik
 • Pegawai Tadbir
 • Pegawai Sains
 • Pegawai Penyelidik Pengajian Tinggi

SINOPSIS PROGRAM

Program empat tahun ini direkabentuk bagi melahirkan graduan profesional dalam bidang sains  pertanian.

Kurikulum program ini merangkumi semua elemen  seperti , matematik, sahsiah, sains tanaman, botani, tanaman makanan, tanaman industri, biokimia pertanian, genetik dan sel, sains ternakan, sains tanah, pengurusan mikrob tanah, mikrobiologi industri, keusahawanan, genetik dan pembiakbakaan, entomologi, ekonomi dalam pertanian, mekanisasi dalam pertanian. Pelajar juga diberikan pendedahan semasa menjalankan latihan industri selama 12 minggu di agensi luar yang mempunyai kaitan dengan pertanian di samping amali ladang yang dijalankan setiap semester bermula dari semester ketiga. Ini dapat memberi pendedahan kepada pelajar untuk memenuhi kehendak pasaran dalam bidang yang berkaitan.

KELAYAKAN MASUK

PELAJAR TEMPATAN

 1. Lulus Diploma berkaitan dengan minimum CGPA 2.0 dari institusi diiktiraf; ATAU
 2. Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.0) dalam dua (2) mata pelajaran DAN kepujian  Matematik di peringkat SPM; ATAU
 3. Lulus STAM sekurang-kurangnya pangkat Jayyid; ATAU
 4. Lulus Matrikulasi/Foundation/Asasi (IPTA/IPTS – yang dibenarkan menawarkan Foundation) dengan mendapat minimum CGPA 2.0; ATAU
 5. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

 

PELAJAR ANTARABANGSA

 1. TOEFL skor 550 atau IELTS skor 5.0 atau setaraf.
 2. Sekiranya tidak memenuhi kriteria, perlu lulus Kemahiran Bahasa Inggeris yang ditawarkan oleh PPT.

STRUKTUR PROGRAM

Muat turun di sini

YURAN PROGRAM

RM6900 per semester

“Falkulti Agrosains berperanan melahirkan sumber tenaga kerja terlatih dalam bidang pertanian, perladangan serta landskap dan hortikultur”