PINDAAN JADUAL KULIAH 6/7/2018 BAGI PROGRAM DALAMAN BAGI SEMESTER PERTAMA 2018/2019

PINDAAN JADUAL KULIAH 6/7/2018 BAGI PROGRAM DALAMAN BAGI SEMESTER PERTAMA 2018/2019

Pindaan Jadual Kuliah Program Dalaman Bagi Semester Pertama 2018/2019 . Sebarang pertanyaan boleh hubungi Unit Peperiksaan dan Penjadualan, UCAM.

 

Memorandum Edaran Jadual Kuliah Semester Pertama 2018_2019

 

Fakulti Agrosains – Program Ijazah

Program BAS 

Jadual Kuliah BAS 1 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BAS 2 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BAS 3 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BAS 4 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BAS 5 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BAS 6 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BAS 7 Klik di sini pdf-icon

 

Program BLM

Jadual Kuliah BLM 1 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BLM 2 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BLM 3 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BLM 4 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BLM 5 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BLM 6 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BLM 8 Klik di sini pdf-icon

 

Program Diploma

Program DLP

Jadual Kuliah DLP 1 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DLP 2 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DLP 3 Klik di sini pdf-icon

 

Program DPM

Jadual Kuliah DPM 1Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DPM 2 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DPM 3Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DPM 4 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DPM 5 Klik di sini pdf-icon

 

Program DPL

Jadual Kuliah DPL 1 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DPL 2 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DPL 3 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DPL 4 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DPL 5 Klik di sini pdf-icon

 

Program DSP

Jadual Kuliah DSP 1 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DSP 2Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DSP 3 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DSP 4 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DSP 5 Klik di sini pdf-icon

 

Program SSP

Jadual Kuliah SSP 1 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah SSP 2 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah SSP 3 Klik di sini pdf-icon

 

Fakulti Pengurusan Perniagaan

Program Master

Program MBA

Jadual Kuliah MBA 1Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah MBA 2Klik di sini pdf-icon

 

Program Ijazah

Program BBA

Jadual Kuliah BBA 1 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BBA 2 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BBA 3 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BBA 4 Klik di sini pdf-icon

 

Program BACC

Jadual Kuliah BACC 1 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BACC 2 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BACC 3 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BACC 5 Klik di sini pdf-icon

 

Program Diploma

Program DA

Jadual Kuliah DA 1Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DA 2Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DA 3 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DA 4 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DA 5 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DA 6 Klik di sini pdf-icon

 

Program DPT

Jadual Kuliah DPT 1 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DPT 3 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DPT 4 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DPT 5 Klik di sini pdf-icon

 

Program DBM

Jadual Kuliah DBM 1 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DBM 2 Klik di sini pdf-icon

 

Program DE

Jadual Kuliah DE 1 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DE 3 Klik di sini pdf-icon

 

Program DKI

Jadual Kuliah DKI 1 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DKI 3 Klik di sini pdf-icon

 

Program DPP (Program Kerjasama UPM)

Jadual Kuliah DPP 5 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DPP 6 Klik di sini pdf-icon

 

Fakulti Sains Komputer

Program Ijazah

Program BCEM (Program Kerjasama UNIKL)

Jadual Kuliah BCEM 7 Klik di sini pdf-icon

 

Program Diploma

Program DEP

Jadual Kuliah DEP 1 Klik disini pdf-icon

Jadual Kuliah DEP 3 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DEP 4 Klik di sini pdf-icon

 

Program DRK

Jadual Kuliah DRK 1 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DRK 2 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DRK 3 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DRK 5 Klik di sini pdf-icon

 

Fakulti Sains Sosial

Program DEC

Jadual Kuliah DEC 1 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DEC 2 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DEC 3 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DEC 4 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DEC 5 Klik di sini pdf-icon

 

Program DPLB

Jadual Kuliah DPLB 1 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DPLB 2 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DPLB 3 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DPLB 4 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DPLB 5 Klik di sini pdf-icon