Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) merupakan badan berkanun di bawah Kementerian Sumber Manusia

Skim Pembiayaan Pendidikan PTPTN

Skim Pembiayaan Pendidikan PTPTN diwujudkan bagi tujuan untuk memberi pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang mengikuti pengajian di Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) tempatan.

Mara

Membantu pelajar bumiputera yang berpotensi dan berkelayakan terutama yang memerlukan bantuan kewangan untuk mengikuti pengajian

TABUNG PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI PEKEBUN KECIL

Anak-anak pekebun kecil yang disahkan oleh Pembantu Pertanian RISDA dan mempunyai kelulusan yang memuaskan atau mengikut taraf.