Mengenai UCAM

Mempersiapkan pelajar dengan memberikan sumbangan yang bermakna kepada masyarakat sebagai warga negara dan pemimpin yang terlibat dalam dunia yang kompleks

Mengenai UCAM / Organisasi

Lembaga Pengarah

Ke arah mencapai perkhidmatan dan kepakaran bertaraf dunia

YH DATO’ INDERA HAJI MUSTAFFAR KAMAL BIN HAJI AB. HAMID

PengerusiUCAM

EN. AHMAD ZAINAL BIN ABDULLAH

Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah(RISDA)

PN. NORAINIS BINTI MOHD NOOR

Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)

DR. MOHD KAMIL BIN YUSOFF

Universiti Putra Malaysia - Education and Training(UPM ET)