Mula beroperasi pada tahun 1999.

Misi

  1. Menawarkan program pengajian yang mengikut kehendak pasaran.
  2. Menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pertanian dan bidang lain yang berkaitan.
  3. Berkhidmat  kepada masyarakat melalui penglibatan aktiviti profesional yang relevan

Niche : Pertanian & Perladangan

Visi

Menjadi institusi akademik yang unggul bagi melahirkan modal insan yang berilmu, berkualiti dan kompeten.

Moto

“Membentuk Tunas Cemerlang”