YBhg. Dato’ Sri Hj. Wan Mohamad Zuki bin Hj. Mohamad

YBhg. Dato’ Sri Hj. Wan Mohamad Zuki bin Hj. Mohamad

Pengerusi/Ketua Pengarah Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)

Lokasi Kami

Kolej Universiti Agrosains Malaysia
Lot 2020, Ayer Pa'abas,
Alor Gajah 78000
Melaka Malaysia

Hubungi Kami

E-mail: admin@ucam.edu.my
Phone: 06-5529227/06-5529642
Fax: 06-5529963
Website: http://www.ucam.edu.my