Menu

(PASTIKAN MENGIKUT TARIKH YANG DITENTUKAN)

AMBIL JUBAH

4 & 5 Oktober (Graduan Sijil & Diploma SAHAJA)

Tempat : Canselori, UCAM

Masa : 9 pagi – 4 petang

10 Oktober 2018 (Graduan Sijil, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda)

Tempat : Dewan Besar PKKSSAAS, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor

Masa : 9 pagi – 11 tengahari 

PULANG JUBAH

11 Oktober 2018 (Graduan Sijil, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda)

Tempat : Dewan Besar PKKSSAAS, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor

Masa : 1.00 petang – 4.00 petang