(N/345/4/1075)

(MQA/PA9285)

 

JPT/BPP(U)1000-801/140 Jld.3(6) bertarikh 05/12/2017

 

Syarat Kelayakan

  1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 3 mata pelajaran termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu; atau
  2. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran; atau
  3. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Maqbul; atau
  4. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan dan lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 1 mata pelajaran; atau
  5. Lulus Sijil (Tahap 3 KKM) atau setara; atau
  6. Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya gred B dalam 3 mata pelajaran; atau
  7. Lulus O-level dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam 3 mata pelajaran; atau
  8. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh kerajaan Malaysia atau Senat Kolej Universiti Agrosains Malaysia.

 

Struktur Program

SEPENUH MASA (3 TAHUN / 6 SEMESTER)

 

Semester 1
Kod Kursus Nama Kursus Kredit Pra-syarat
MGT 1103 Prinsip Pengurusan 3
ECO 1113 Prinsip Ekonomi 3
MAT 1103 Asas Matematik Perniagaan 3
BBI 1103 Business English 3
CSC 1103 Asas Komputer 3
MPU 2163/

MPU 2133

Pengajian Malaysia 2 (L)/ Bahasa Melayu

Komunikasi 1 (I)

3
Jumlah Kredit Semester 18  

 

Semester 2
Kod Kursus Nama Kursus Kredit Pra-syarat
ACT 1103 Pengenalan Kepada Perakaunan 3
MAT 1113 Statistik Perniagaan 3
BBI 1113 Basic Writing Skills 3 BBI 1103
MKT 1203 Prinsip Pemasaran 3 MGT 1103
COM 1203 Komunikasi Perniagaan 3
MPU 2213/ MPU 2223 Bahasa Kebangsaan A /

Pengurusan Rekacipta dan Inovasi

3
Jumlah Kredit Semester 18  

 

Semester 3
Kod Kursus Nama Kursus Kredit Pra-syarat
LAW 1203 Undang-Undang Perniagaan 3
ACC 1223 Prinsip Perakaunan Pengurusan 3 ACT 1103
CSC 1223 Perniagaan Elektronik 3 CSC 1103
MSM 1203 Sains Pengurusan 3
ENT 1203 Pengenalan kepada Keusahawanan 3
MPU 2313/ MPU 2323 Pengajian Islam (M) / Agama dan Peradaban Islam (NM) 3
Jumlah Kredit Semester 18  

 

Semester 4
Kod Kursus Nama Kursus Kredit Pra-syarat
MGT 1233 Pengurusan Operasi 3 MGT 1103
ENT 1323 Perniagaan Antarabangsa 3 MGT 1103
MHM 1213 Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia 3 MGT 1103
ACC 1213 Pengurusan Kewangan 3
MSS 1223 Kejurujualan 3 MGT 1103,

MKT 1203

MPU 2412 Bakti Siswa 2
Jumlah Kredit Semester 17  

 

Semester 5
Kod Kursus Nama Kursus Kredit Pra-syarat
MGT 1313 Penyelidikan Perniagaan 3 MAT 1113
MGP 1333 Penilaian dan Pengurusan Projek 3 MGT 1103, ACC 1213 & MGT 1233
ENT 1353 Rancangan Perniagaan 3 ENT 1203 &

Tahun Akhir

MGS 1323 Pengurusan Strategik 3 MGT 1103, ACC 1213 & MKT 1203
Jumlah Kredit Semester 12  

 

Semester 6
Kod Kursus Nama Kursus Kredit Pra-syarat
LI 1308 Latihan Industri 8 Tahun Akhir
Jumlah Kredit Semester 8  

* Struktur program adalah tertakluk kepada pindaan.

JUMLAH KREDIT : 91

L Pelajar Tempatan
I Pelajar Antarabangsa
M Pelajar Muslim
NM Pelajar Bukan Muslim

 

Petunjuk

           

SEPARUH MASA (5 ½TAHUN / 11 SEMESTER)

 

Semester 1
Kod Kursus Nama Kursus Kredit Pra-syarat
MGT 1103 Prinsip Pengurusan 3
MAT 1103 Asas Matematik Perniagaan 3
MPU 2163/

MPU 2133

Pengajian Malaysia 2 (L)/ Bahasa Melayu

Komunikasi 1 (I)

3
Jumlah Kredit Semester 9  

 

Semester 2
Kod Kursus Nama Kursus Kredit Pra-syarat
BBI 1103 Business English 3
ACT 1103 Pengenalan Kepada Perakaunan 3
MPU 2213/ MPU 2223 Bahasa Kebangsaan A /

Pengurusan Rekacipta dan Inovasi

3
Jumlah Kredit Semester 9  

 

Semester 3
Kod Kursus Nama Kursus Kredit Pra-syarat
ECO 1113 Prinsip Ekonomi 3
CSC 1103 Asas Komputer 3
MPU 2412 Bakti Siswa 2
Jumlah Kredit Semester 8  

 

Semester 4
Kod Kursus Nama Kursus Kredit Pra-syarat
MAT 1113 Statistik Perniagaan 3
BBI 1113 Basic Writing Skills 3 BBI 1103
MPU 2313/ MPU 2323 Pengajian Islam (M) / Agama dan Peradaban Islam (NM) 3
Jumlah Kredit Semester 9  

 

Semester 5
Kod Kursus Nama Kursus Kredit Pra-syarat
MKT 1203 Prinsip Pemasaran 3 MGT 1103
COM 1203 Komunikasi Perniagaan 3
LAW 1203 Undang-Undang Perniagaan 3
Jumlah Kredit Semester 9  

 

Semester 6
Kod Kursus Nama Kursus Kredit Pra-syarat
ACC 1223 Prinsip Perakaunan Pengurusan 3 ACT 1103
CSC 1223 Perniagaan Elektronik 3 CSC 1103
ENT 1203 Pengenalan kepada Keusahawanan 3
Jumlah Kredit Semester 9  

 

Semester 7
Kod Kursus Nama Kursus Kredit Pra-syarat
MSM 1203 Sains Pengurusan 3 Tiada
ENT 1323 Perniagaan Antarabangsa 3 MGT 1103
MHM 1213 Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia 3 MGT 1103
Jumlah Kredit Semester 9  

 

Semester 8
Kod Kursus Nama Kursus Kredit Pra-syarat
MGT 1233 Pengurusan Operasi 3 MGT 1103
ACC 1213 Pengurusan Kewangan 3 Tiada
MSS 1223 Kejurujualan 3 MGT 1103,

MKT 1203

Jumlah Kredit Semester 9  

 

Semester 9
Kod Kursus Nama Kursus Kredit Pra-syarat
MGT 1313 Penyelidikan Perniagaan 3 MAT 1113
MGP 1333 Penilaian dan Pengurusan Projek 3 MGT 1103, ACC 1213 & MGT 1233
Jumlah Kredit Semester 6  

 

Semester 10
Kod Kursus Nama Kursus Kredit Pra-syarat
ENT 1353 Rancangan Perniagaan 3 ENT 1203

Tahun Akhir

MGS 1323 Pengurusan Strategik 3 MGT 1103, ACC 1213 & MKT 1203
Jumlah Kredit Semester 6  

 

Semester 11
Kod Kursus Nama Kursus Kredit Pra-syarat
LI 1308 Latihan Industri 8 Tahun Akhir
Jumlah Kredit Semester 8  

* Struktur program adalah tertakluk kepada pindaan.

JUMLAH KREDIT : 91

L Pelajar Tempatan
I Pelajar Antarabangsa
M Pelajar Muslim
NM Pelajar Bukan Muslim

 

 Petunjuk