Pengenalan BHEPA

Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA) merupakan sebuah jabatan yang penting dalam sesebuah Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dengan peranan utamanya menyedia dan mengurus perkhidmatan kepada pelajar serta bertanggung jawab dalam membangunkan sahsiah dan potensi pelajar.

Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (BHEPA) adalah  penyedia perkhidmatan menyeluruh yang berkualiti kepada pelajar dalam usaha menjadi pemangkin ke arah pembentukan kecemerlangan, kewibawaan dan ketrampilan pelajar melalui perancangan dan perlaksanaan program pembangunan sahsiah. Dengan menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif, kecemerlangan pelajar yang dihasratkan mestilah dalam bentuk kombinasi  kecemerlangan akademik, kokurikulum dan sahsiah diri, seiring usaha melahirkan graduan yang berkualiti, seimbang, kompeten dan berdaya untuk terus maju serta melanggani konsep pembelajaran yang berterusan.

 

 

  • Alamat         : Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Kolej Universiti Agrosains Malaysia, Lot 2020 Ayer Pa’abas, 78000 Alor Gajah, Melaka
  • No. Telefon : 06-5529227 / 642
  • Emel             : hep@ucam.edu.my

 

 

Hebahan Semasa :

Senarai nama pelajar lelaki yang berjaya menduduki kolej kediaman sesi 1 2019/2020 – Klik di sini

Senarai nama pelajar perempuan yang berjaya menduduki kolej kediaman sesi 1 2019/2020 – Klik di sini

Senarai nama pelajar yang berjaya diterima rayuan menduduki kolej kediaman sesi 1 2019/2020 – Klik di sini

 

 

Borang-borang berkaitan :

Borang Pendaftaran Kolej Kediaman – Klik Disini

Borang Permohonan Kolej Kediaman – Klik Disini

Kertas Kerja Aktiviti Pelajar – Klik Disini

Borang Subsidi Makanan – Klik Disini