Pindaan Jadual Kuliah Program Dalaman Bagi Semester Kedua 2018/2019 . Sebarang pertanyaan boleh hubungi Bahagian Peperiksaan dan Penjadualan, UCAM.

Pindaan Jadual Kuliah Program Dalaman Bagi Semester Kedua 2018/2019 . Sebarang pertanyaan boleh hubungi Bahagian Peperiksaan dan Penjadualan, UCAM.

Pindaan Jadual Kuliah Program Dalaman Bagi Semester Kedua 2018/2019 . Sebarang pertanyaan boleh hubungi Unit Peperiksaan dan Penjadualan, UCAM.

 

Fakulti Agrosains – Program Ijazah

 

 

Program BAS 

Jadual Kuliah BAS 1 Klik di sini pdf-icon

 

Jadual Kuliah BAS 4 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BAS 6 Klik di sini pdf-icon

 

Program BLM

Jadual Kuliah BLM 1 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BLM 3 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BLM 4 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BLM 6 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BLM 8 Klik di sini pdf-icon

 

Program Diploma

Program DLP

Jadual Kuliah DLP 2 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DLP 4 Klik di sini pdf-icon

 

Program DPM

 

Jadual Kuliah DPM 3Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DPM 4 Klik di sini pdf-icon

 

Program DPL

Jadual Kuliah DPL 2 Klik di sini pdf-icon

 

 

Program DSP

Jadual Kuliah DSP 2Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DSP 3 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DSP 4 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DSP 5 Klik di sini pdf-icon

 

Program SSP

 

Jadual Kuliah SSP 3 Klik di sini pdf-icon

 

Fakulti Pengurusan Perniagaan

 

Program Ijazah

Program BBA

Jadual Kuliah BBA 1 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BBA 2 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BBA 3 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BBA 4 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah BBA 5 Klik di sini pdf-icon

 

Program BACC

 

Jadual Kuliah BACC 4 Klik di sini pdf-icon

 

Program Diploma

Program DA

Jadual Kuliah DA 2Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DA 5 Klik di sini pdf-icon

 

Program DPT

 

Jadual Kuliah DPT 5 Klik di sini pdf-icon

 

Program DBM

 

Jadual Kuliah DBM 3 Klik di sini pdf-icon

 

Program DE

Jadual Kuliah DE 4 Klik di sini pdf-icon

 

Program DKI

Jadual Kuliah DKI 2 Klik di sini pdf-icon

 

Fakulti Sains Komputer

Program Diploma

Program DEP

Jadual Kuliah DEP 4 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DEP 5 Klik di sini pdf-icon

 

Program DRK

Jadual Kuliah DRK 3Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DRK 4 Klik di sini pdf-icon

 

Fakulti Sains Sosial

Program DPLB

 

Jadual Kuliah DPLB 3 Klik di sini pdf-icon

Jadual Kuliah DPLB 4 Klik di sini pdf-icon